114 việc làm .net tại Hồ Chí Minh

Backend Dev (NodeJS, .NET) - Up to $3000

Ho Chi Minh
  • Competitive salary
  • Dynamic environment
  • Extra healthcare program
NodeJS Java .NET
22 giờ trước

10 Fullstack Dev (NodeJS/.NET + ReactJS)

Ho Chi Minh
  • Very Attractive Salary
  • Opportunities for promotion
  • Personal development

3 Team Leader (Java, .NET)

Ho Chi Minh
  • Happy Hour hàng tháng
  • Được đào tạo học tiếng Nhật
  • Cơ hội công tác ở Nhật