113 việc làm .NET tại Hồ Chí Minh cho bạn

30 Senior .Net Developer

Ho Chi Minh

10 Developers - Up to $1300 (.NET, Java)

Ho Chi Minh

Java/.NET Developer

Ho Chi Minh
 • Swiss quality clients
 • On-the-job learning
 • Start well, last long

Senior .NET Developer

Ho Chi Minh

Developer (Java, PHP, .NET)

Ho Chi Minh

02 Fullstack .NET Developers

Ho Chi Minh
 • Onsite on Singapore/KL
 • To be a future awesome leader
 • Learn trending technologies

Java/.Net Developers

Ho Chi Minh

.NET Leader

Ho Chi Minh

Senior Back-end Developer (PHP, .NET)

Ho Chi Minh

05 Lập Trình Viên .NET (C#/SQL/ASP.NET)

Ho Chi Minh
 • Môi trường thân thiện
 • Luôn dùng công nghệ mới nhất
 • Không OT
Nhận các việc làm .NET qua email

10 Developers Java, .Net

Ho Chi Minh

20 Software Engineers (Java/.NET)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội làm việc tại Nhật Bản
 • Cơ hội tăng lương đột biến
 • Thưởng cao 2 lần / năm

100 Developers (Java, .NET/C# or C/C++)

Ho Chi Minh

.NET Web Developer (ASP.NET,C#)

Ho Chi Minh

Web developer (.NET, fullstack)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer

Ho Chi Minh
Ha Noi

10 Developers - Up to $1300 (.NET, Java)

Ho Chi Minh

Senior .NET Engineer (Sign-on bonus)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Great working environment
 • Onsite opportunities in USA

Software Developer (.Net/PHP/Java)

Ho Chi Minh

08 Senior .NET Developers (up to 1,800$)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam

Ho Chi Minh