Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại Nanoom Energy Co. Ltd không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

NEW FOR YOU
Đăng 1 giờ trước

Java Backend Engineer (Java, Terraform, Kubernetes)

Linh hoạt
Ho Chi Minh - Ha Noi
  • We build a professional & fun working environment.
  • We focus on your growth, yes the long-term growth.
  • We develop the future-ready digital bank platform.
NEW FOR YOU
Đăng 4 giờ trước

Scrum Master

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • 13th salary + Loyalty bonus
  • Additional Heath Insurance
  • Attractive Net Salary Package
NEW FOR YOU
Đăng 5 giờ trước

IT - DevOps Engineer

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • 13 Monthly Base Salary
  • Training
  • Recorgnition
Số lượt xem trang: 313