Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại Minh Viet Hitech không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

Đăng 8 ngày trước

Backend Developer (.Net Core, C#)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
 • Attractive salary and bonus
 • Health Care Insurance
 • Team Building
NEW FOR YOU
Đăng 11 giờ trước

C# Leader Developer (.NET)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
 • Flexible working time (Hybrid)
 • Competitive salary, bonus, expenses and allowances
 • Chance to upgrade current position
SUPER HOT
Đăng 2 ngày trước

Full-stack Developer (.NET Core, C#, TypeScript, Vue 3)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Flexible Working Hours
 • Training/ Onsite in Europe
SUPER HOT
Đăng 5 ngày trước

Fullstack Developer (.NET, C#, English)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Great international EU-US working environment
 • Microsoft leading technology
 • Work life balance, No OT
Số lượt xem trang: 1,936