Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại Công Ty Cổ Phần Balance Distribution không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

NEW FOR YOU
Đăng 5 giờ trước

Agile Project Manager

Tại văn phòng
Da Nang - Others
  • 20 annual leaves per year
  • Checkpoint: Twice per year
  • Year End Bonus
NEW FOR YOU
Đăng 5 giờ trước

Japanese IT Comtor / BrSE (On-site hoặc Remote)

Tại văn phòng
Da Nang - Others
  • 20 annual leaves per year
  • Checkpoint: Twice per year
  • Year End Bonus