Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại 1shopping.vn không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

SUPER HOT
Đăng 1 ngày trước

Software Tester (Manual/Automation/QA QC)

Tại văn phòng
Ha Noi
  • Enjoyable Team Environment
  • Engaging and Innovative Work
  • 13 month salary and bonus
SUPER HOT
Đăng 1 ngày trước

Hybrid - QA Automation Engineer (QA QC, Tester)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • Stock options
  • Vietnam labor law contract with full benefits.
  • 13th month salary
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Senior Automation Engineer (QA, Tester)

Tại văn phòng
Ha Noi
  • Very competitive salary with 100% during probation
  • Creativity, innovation, and work-life balance
  • Flexible working hours, no overtime
Số lượt xem trang: 2,163