1912 việc làm IT tại Việt Nam cho bạn

10 PHP/Java Dev (Junior/Senior) ~ 1200$

Ha Noi
Others

HOT| Java Developers (Spring,Javascript)

Ha Noi
 • Opportunities to work in Japan
 • 2 Company Trips/year
 • Young, Friendly & Dynamic

Automation Test Engineer - Up to $1200

Ha Noi
 • A free “Hacking day” per month
 • Onsite opportunities in EU/US
 • Annual luxury vacation

PHP Developers (CakePHP, Laravel,HTML)

Ha Noi
 • Opportunities to work in Japan
 • 2 Company Trips/year
 • Young, Friendly & Dynamic

(Senior) JavaScript Developer

Ho Chi Minh

05 iOS Developer [Up to $1500]

Ha Noi

03 IT System/Networking Engineer

Ha Noi

02 iOS Developers - Up to 20m VND

Ha Noi

ReactJS Developer (Mid-level/Senior)

Ho Chi Minh

Unity Developer (Senior/Junior)

Ha Noi

Web Designer (HTML5, CSS) (Up to $1000)

Ha Noi

API dev for 3D/VR services (PHP, CI/CD)

Ha Noi
 • Lương cao
 • Công nghệ mới, hiện đại
 • Môi trường sáng tạo

Web/MachineLearning/BlockChain Developer

Ho Chi Minh

Senior Front-end Dev (ReactJS / HTML5)

Ha Noi
 • Giờ làm việc linh hoạt
 • Môi trường phát triển
 • Chuyên nghiệp, cởi mở, gắn bó

Sr. Server/Operation Engineer (AWS/Unix)

Ho Chi Minh

Front-end Dev (Java, PHP) (Up to $2000)

Ha Noi

06 Junior .NET Developers (C#, SQL)

Ha Noi

3D/VR Client App (JavaScript, Android)

Ha Noi
 • Lương cao
 • Công nghệ mới, hiện đại
 • Môi trường sáng tạo

Sr. Unity iOS/Android Fullstack Engineer

Ho Chi Minh

Java backend developer for ERP system

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng
Nổi Bật