17 việc làm ui ux tại Hà Nội

Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
6 giờ trước
 • Mức lương rất hấp dẫn từ $1000 - $2000
 • Phỏng vấn duy nhất 1 vòng
 • Đầy đủ các phúc lợi cơ bản khác đi kèm
Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Mức lương rất hấp dẫn từ $1000 - $2000
 • Phỏng vấn duy nhất 1 vòng
 • Đầy đủ các phúc lợi cơ bản khác đi kèm
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
9 ngày trước
Ho Chi Minh
Ha Noi
18 ngày trước
 • Competitive salary & benefits
 • Hybrid working, flexible time
 • Employee growth support
Ha Noi
 • Competitive salary & benefits
 • Hybrid working, flexible time
 • Employee growth support
QA QC Tester UI-UX
20 giờ trước
Hot
Ha Noi
20 giờ trước
 • Competitive salary, 13th salary, performance bonus
 • Premium healthcare for members and family
 • Provide top-notch equipment for all engineers
Ha Noi
 • Competitive salary, 13th salary, performance bonus
 • Premium healthcare for members and family
 • Provide top-notch equipment for all engineers
iOS UI-UX Swift
2 ngày trước
Hot
Ha Noi
2 ngày trước
 • Professional, young & dynamic working environment
 • Attractive salary based on skills and performance
 • Annual holiday and many other team activities
Ha Noi
 • Professional, young & dynamic working environment
 • Attractive salary based on skills and performance
 • Annual holiday and many other team activities
UI-UX Scrum
2 ngày trước
Hot
Ha Noi
2 ngày trước
 • Lương cố định hấp dẫn
 • Cơ hội đạt mức thưởng cao
 • Chế độ phúc lợi cạnh tranh
Ha Noi
 • Lương cố định hấp dẫn
 • Cơ hội đạt mức thưởng cao
 • Chế độ phúc lợi cạnh tranh
Android UI-UX OOP
19 ngày trước
Ha Noi
19 ngày trước
 • Competitive salary & benefits
 • Hybrid working, flexible time
 • Employee growth support
Ha Noi
 • Competitive salary & benefits
 • Hybrid working, flexible time
 • Employee growth support
QA QC UI-UX Tester
25 ngày trước
Ha Noi
25 ngày trước