22 việc làm ui ux tại Hà Nội

 • Onsite opportunity in the US
 • Performance review every 6 months
 • Open working space with modern equipment
Ha Noi
 • Onsite opportunity in the US
 • Performance review every 6 months
 • Open working space with modern equipment
UI-UX Agile English
10 giờ trước
Hot
Ha Noi
10 giờ trước
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
Hot
Ha Noi
Others
9 ngày trước
Ha Noi
14 ngày trước
 • Competitively attractive compensation
 • Super fast growing Start-up with dynamic environme
 • Blockchain-based OTA product development
Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Competitively attractive compensation
 • Super fast growing Start-up with dynamic environme
 • Blockchain-based OTA product development
Ha Noi
Ho Chi Minh
15 ngày trước
 • Siêu dự án hàng chục triệu
 • Gói thu nhập lên đến 18 tháng
 • Làm việc với C.Gia BCG, AWS…
Ha Noi
 • Siêu dự án hàng chục triệu
 • Gói thu nhập lên đến 18 tháng
 • Làm việc với C.Gia BCG, AWS…
UI-UX HTML5 Agile
15 ngày trước
Ha Noi
15 ngày trước
Ho Chi Minh
Ha Noi
16 ngày trước
 • Flexible working time
 • Super fast-paced growing startup
 • Exposure to trending technologies: blockchain/web3
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Flexible working time
 • Super fast-paced growing startup
 • Exposure to trending technologies: blockchain/web3
Ho Chi Minh
Ha Noi
18 ngày trước
Ho Chi Minh
Ha Noi
19 ngày trước
 • Môi trường làm việc tốt
 • Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả dự án
 • Góp phần tạo giá trị lớn cho cộng đồng
Ha Noi
 • Môi trường làm việc tốt
 • Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả dự án
 • Góp phần tạo giá trị lớn cho cộng đồng
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Nhiều dịch vụ ưu đãi hấp dẫn
 • Văn phòng làm việc hiện đại
Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Nhiều dịch vụ ưu đãi hấp dẫn
 • Văn phòng làm việc hiện đại
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
 • Flexible working hours
 • International team of experts
 • Interesting, large-scale technology problems.
Ha Noi
 • Flexible working hours
 • International team of experts
 • Interesting, large-scale technology problems.
Designer UI-UX
8 ngày trước
Ha Noi
8 ngày trước