16 việc làm UI-UX tại Hà Nội cho bạn

04 Game 2D Designer (UI-UX)

Ha Noi

Senior UI/UX Designer

Ha Noi

UI-UX Designer

Ha Noi

Associate Software Engineer (QA, UI-UX)

Ha Noi

2 Graphic designer UI-UX ( up to $1000)

Ha Noi

UI-UX Designer

Ha Noi

UI/UX Designer (HTML-CSS-JavaScript)

Ha Noi

Product Owner

Ho Chi Minh
Ha Noi
Nhận các việc làm UI UX qua email

ReactJS/React Native Developer

Ha Noi

Front End Developer (ReactJS)

Ha Noi

Lập Trình Viên Web App (Java, C#)

Ha Noi

Fullstack Javascript Developer

Ha Noi

Graphic Designer (HTML5)

Ha Noi

Senior Android Developer (Up to $1200)

Ha Noi

Designer

Ha Noi

Senior Java UI Developer

Ha Noi
  • No overtime
  • A free “Hacking day” per month
  • Onsite opportunities in EU/US

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Usol Vietnam Headline Photo

Tạo ra cơ hội phát triển cho nguồn nhân lực giàu trí tuệ, nhiều tài năng của Việt Nam

Ha Noi