46 việc làm UI-UX tại Việt Nam cho bạn

Senior UX / UI Designer

Ho Chi Minh

Web Designer (UI-UX, HTML, CSS)

Ho Chi Minh

2 UI-UX Designer Engineers - Up to $3000

Ha Noi
  • Lương: Up to $3000
  • Thưởng Tết, Năm, Quý, Tháng
  • Đào tạo trong nước, quốc tế

Game Designer (UI-UX) up to $1000

Ho Chi Minh
  • Up-to-date technologies
  • High-skilled & passionate team
  • Great-place-to-work activities

UI-UX Designer

Ho Chi Minh

Senior UI-UX Designer - Up to $3K

Ho Chi Minh

Web Designer (HTML5, UX/UI)

Ha Noi

Web Designer (HTML, CSS, UI-UX)

Ho Chi Minh

Sr. Data Visualization Engineer (UI-UX)

Ho Chi Minh

UI-UX Designer

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm UI UX qua email

Web Designer (UI-UX) - Up to $800

Ha Noi

Front-End Developer (HTML5, CSS, UI-UX)

Ho Chi Minh

Web Designer (HTML5, UI-UX)

Ho Chi Minh

Graphic Web Designer (HTML, UI-UX)

Ha Noi

Senior UI-UX Web And Mobile Designer

Ho Chi Minh

UX/UI designer

Ho Chi Minh

UI-UX Designer - Up to $1,000

Ho Chi Minh

Front-end Developer (UI-UX, HTML5, CSS)

Ho Chi Minh

WordPress UI Design, Front-End Developer

Ho Chi Minh

Product Owner

Ho Chi Minh
Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Foody Corporation Headline Photo

We bring best services to millions of users from thousands of suppliers.

Ho Chi Minh