46 việc làm UI-UX tại Việt Nam cho bạn

UI-UX Director

Ho Chi Minh

UI/UX Designer

Ho Chi Minh

2 Graphic designer UI-UX ( up to $1000)

Ha Noi

UI-UX Designer

Ho Chi Minh

Front-end Developer (Javascript, UI-UX)

Ho Chi Minh

Junior UI/UX Developer

Ho Chi Minh

Senior Front-end Dev. (JavaScript,UI-UX)

Ho Chi Minh

Front-end Lead Developer (ReactJS/UI-UX)

Ho Chi Minh

UI-UX Designer

Ho Chi Minh
  • Salary up to 1000 USD
  • Nhận cổ phần công ty
  • Môi trường năng động, sáng tạo

Web & Mobile Designer (UI-UX/HTML5/CSS)

Ho Chi Minh
  • Salary up to 1,000 USD
  • Bonus per project
  • Good chance to work onsite
Nhận các việc làm UI UX qua email

FrontEnd Dev (HTML5/CSS3/UI/UX/ReactJS)

Ho Chi Minh

Graphic Designer (UI-UX)

Ho Chi Minh

(HN) Web Designer (UI/UX)

Ha Noi

Graphic/Web Designer (UI-UX)

Ho Chi Minh

Graphic/Web Designer (UI-UX)

Ha Noi

UI-UX Developer (HTML, CSS, Javascript)

Ho Chi Minh

Senior UI-UX Web And Mobile Designer

Ho Chi Minh

03 Multi Designers (UI-UX) - Upto 20M

Ha Noi

[Urgent] - UX/UI Designer

Ho Chi Minh

Web Designer (UI/UX)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

ZALORA Group Headline Photo

ZALORA Group is Asia Pacific’s leading group of online fashion destinations.

Ho Chi Minh