40 việc làm ui ux tại Việt Nam cho bạn

iOS Developers (UI UX)

Ho Chi Minh

Frontend Dev (Javascript, UI UX, HTML5)

Ho Chi Minh

Senior UX/UI Designer ~ $900

Ho Chi Minh
 • Môi trường làm việc tốt.
 • Sản phẩm thú vị.
 • Cơ hội phát triển lớn.

Senior UI-UX Designer

Ho Chi Minh

Senior UX-UI Designer UPTO 1200$

Ha Noi

2 Senior/ Web Designer (UI UX/HTML5/CSS)

Ho Chi Minh
 • 13th month salary
 • 14 days annual leave
 • Yearly performance bonus

UI/UX Designer

Ho Chi Minh

UI/UX Designer (iOS, Android)

Ho Chi Minh

Graphic, UI/UX Design

Ha Noi

UI Designer (UI UX)

Ho Chi Minh

eCommerce Designer UI/UX

Ho Chi Minh
 • Premium healthcare scheme
 • Great Salary and benefits
 • Job Security - World travel

5 Web and Graphic Designer (UI-UX)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Travel and meal allowance
 • Bonus reviewed six months

UI/UX Designer

Ha Noi

Junior 3D Designer (UI-UX)

Ho Chi Minh

Mobile Game Designer (UI/UX; Gameplay)

Ha Noi

UI/UX Designer

Ho Chi Minh

UI-UX Designer (HTML5, CSS)

Ho Chi Minh

UX Designer (UI UX)

Ho Chi Minh

Senior UI-UX Designer

Ho Chi Minh

Senior UI-UX Designer

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

NAB is landing in Vietnam!