73 việc làm ui ux tại Việt Nam

Hot
Ho Chi Minh
12 giờ trước
 • A product building company
 • Work with European &Asian Team
 • Flexible working time
Ho Chi Minh
 • A product building company
 • Work with European &Asian Team
 • Flexible working time
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
3 ngày trước
 • Competitive compensation
 • Health perks
 • Employee stock ownership
Ho Chi Minh
 • Competitive compensation
 • Health perks
 • Employee stock ownership
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
4 ngày trước
 • Môi trường khởi nghiệp trẻ và năng động.
 • Đội ngủ lãnh đạo nhiệt huyết và sẵn sàng hỗ trợ.
 • Cơ hội tự do sáng tạo và phát triển bản thân.
Ho Chi Minh
 • Môi trường khởi nghiệp trẻ và năng động.
 • Đội ngủ lãnh đạo nhiệt huyết và sẵn sàng hỗ trợ.
 • Cơ hội tự do sáng tạo và phát triển bản thân.
Hot
Ho Chi Minh
5 ngày trước
 • Mức lương rất hấp dẫn từ $1000 - $2000
 • Phỏng vấn duy nhất 1 vòng
 • Đầy đủ các phúc lợi cơ bản khác đi kèm
Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Mức lương rất hấp dẫn từ $1000 - $2000
 • Phỏng vấn duy nhất 1 vòng
 • Đầy đủ các phúc lợi cơ bản khác đi kèm
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
6 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
10 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
10 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
13 ngày trước
Ho Chi Minh
8 ngày trước
 • Flexible working time
 • 100% salary on probationary
 • Premium health care check
Ho Chi Minh
 • Flexible working time
 • 100% salary on probationary
 • Premium health care check
Ho Chi Minh
8 ngày trước
 • Trailblazing International Team
 • Competitive Remuneration
 • Collaborative and happy working atmosphere
Ho Chi Minh
 • Trailblazing International Team
 • Competitive Remuneration
 • Collaborative and happy working atmosphere
Ho Chi Minh
11 ngày trước