59 việc làm ui ux tại Việt Nam cho bạn

10 Tester (QA/ QC, UI/ UX)

Ha Noi

UI/UX Designer

Ho Chi Minh

Senior UI-UX Designer

Ho Chi Minh
 • Excellent salary & environment
 • Build awesome SaaS product
 • Macbook & 4K Monitor

Senior Graphic Designer (UI/UX)

Ho Chi Minh
 • Premium healthcare scheme
 • Great Salary and benefits
 • Job Security - World travel

Senior UI/UX Designer

Ho Chi Minh

Graphics Designer (UI/UX, Games)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

UI-UX Designer (Agile)

Ha Noi

UI-UX Designer

Ho Chi Minh

UI-UX Designer

Ha Noi

UI Developer (UI-UX, Java) - Up to $3000

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm UI UX qua email

Urgent UI UX Web Designer (English)

Ha Noi

Android Dev (Mobile Apps, UI-UX) ~$1,500

Ha Noi

Graphic Designer (Ưu tiên UI-UX, HTML5)

Ha Noi
 • Thử việc 100% lương
 • Hưởng min 14 tháng lương
 • Cơ hội đi onsite tại Nhật

UI-UX Developer (HTML, CSS)

Ho Chi Minh
 • Được cấp máy Macbook
 • Lương Net ~900$ - 1100$
 • Thưởng tháng 13

Web Designer (UI-UX)

Da Nang
Ho Chi Minh

UI/UX Lead

Ha Noi

UI-UX Designer

Ho Chi Minh

Senior UX-Ui Designer

Ho Chi Minh

Web Designer (UI-UX, HTML)

Ho Chi Minh

Frontend Developer (HTML5, CSS, UI-UX)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.