23 việc làm lap trinh vien ung dung di dong tại Việt Nam

Hot
Da Nang
Others
11 giờ trước
 • Lương Up to 40M (có thể deal hơn nếu có năng lực)
 • Công ty hỗ trợ thiết bị như laptop, smartphone
 • Được làm việc tại thị trường Mỹ
Ha Noi
 • Lương Up to 40M (có thể deal hơn nếu có năng lực)
 • Công ty hỗ trợ thiết bị như laptop, smartphone
 • Được làm việc tại thị trường Mỹ
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
 • Mức lương hấp dẫn, thưởng tháng 13, thưởng KPI
 • Cơ hội trở thành Keymember lớn
 • Tham gia học tiếng Nhật miễn phí
Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Mức lương hấp dẫn, thưởng tháng 13, thưởng KPI
 • Cơ hội trở thành Keymember lớn
 • Tham gia học tiếng Nhật miễn phí
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • We truly value your thoughts and opinions
 • International and professional environment
 • Honest, Transparent, Open-minded, Respect
Ho Chi Minh
 • We truly value your thoughts and opinions
 • International and professional environment
 • Honest, Transparent, Open-minded, Respect
Android Kotlin iOS
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
 • Làm việc với các dự án, các đối tác lớn
 • Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn
 • Chế độ phúc lợi đa dạng
Ha Noi
 • Làm việc với các dự án, các đối tác lớn
 • Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn
 • Chế độ phúc lợi đa dạng
Hot
Ha Noi
6 ngày trước
 • Lương Up to $2500 + Thưởng KPIs + Thưởng nóng
 • Công ty hỗ trợ thiết bị như Macbook, iMac, iPhone
 • Được làm việc tại thị trường Mỹ
Ha Noi
 • Lương Up to $2500 + Thưởng KPIs + Thưởng nóng
 • Công ty hỗ trợ thiết bị như Macbook, iMac, iPhone
 • Được làm việc tại thị trường Mỹ
Ha Noi
9 ngày trước
 • Mức lương rất hấp dẫn từ $1500 - $1800
 • Phỏng vấn duy nhất 1 vòng
 • Đầy đủ các phúc lợi cơ bản khác đi kèm
Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Mức lương rất hấp dẫn từ $1500 - $1800
 • Phỏng vấn duy nhất 1 vòng
 • Đầy đủ các phúc lợi cơ bản khác đi kèm
Flutter iOS Android
12 ngày trước
Ha Noi
Ho Chi Minh
12 ngày trước