11 việc làm lap trinh vien ung dung di dong tại Việt Nam

Mobile Apps (React Native/Flutter)

Ho Chi Minh
 • Mức lương cao Up to $2000
 • Đào tạo khóa học chuyên môn
 • Đặc biệt tiệc tùng hằng tuần

Sr. Mobile Apps(React Native/Swift/Java)

Ha Noi
 • Cấp máy tính cấu hình cao
 • Lương thưởng theo năng lực
 • BH tai nạn & chăm sóc sức khỏe

05 Mobile Apps Devs (iOS, Android)

Ha Noi
 • Mức lương thỏa thuận
 • Môi trường hiện đại, năng động
 • Các chính sách đãi ngộ tốt

Mobile Apps (Flutter/iOS/Android)

Ho Chi Minh
 • Professional environment
 • Tremendous opportunity to grow
 • Educational impact on society