23 việc làm system admin tại Hà Nội cho bạn

Linux Admin ( System Admin, MySQL)

Ha Noi

System Admin (Linux) / IT Support

Ha Noi

05 Network Engineers (System Admin)

Ha Noi

Network Administrator (System Admin)

Ha Noi

System Admin (Networking)

Ha Noi

Giám Sát An Ninh Mạng (System Admin)

Ha Noi

System Admin (Oracle, Linux)

Ha Noi

System Admin (Data,Linux ) - Up to $1000

Ha Noi

System Admin ( Database )

Ha Noi

05 System Engineer (Unix, Linux)

Ha Noi
  • LƯƠNG HẤP DẪN (15-17 THÁNG)
  • Ăn trưa,Tea Break sang chảnh
  • Team Building mệt nghỉ
Nhận các việc làm System Admin qua email

SystemEngineer / DevOps ( 900$ - 1300$)

Ha Noi

SAP Specialist

Ha Noi

CVCC vận hành các thiết bị đầu cuối

Ha Noi

Database Administrator (Linux) Above 20M

Ha Noi

04 Nhân viên kỹ thuật (IT Support, SQL)

Ha Noi

CVVH hệ thống máy chủ & lưu chữ (Linux)

Ha Noi

Project Manager in Information Security

Ha Noi

IT securrity Implementation Team leader

Ha Noi

05 Chuyên viên vận hành ứng dụng

Ha Noi

IT Manager (System, Networking)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent