35 việc làm system admin tại Việt Nam cho bạn

Senior System Admin (F5 load balance)

Ho Chi Minh

System Admin (Linux)

Ha Noi

CV Quản trị hệ thống-System Admin

Ha Noi
  • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
  • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
  • Không yêu cầu kinh nghiệm

System Admin (Oracle, Linux)

Ha Noi

System Admin (MySQL, Oracle)

Ha Noi

04 IT Support (System Admin, Database)

Ha Noi

05 System Engineer (Linux/ System Admin)

Ha Noi

03 NV Triển khai hệ thống (System Admin)

Ha Noi

System Admin (IT Support)

Ho Chi Minh

UNIX / System Admin - Junior

Ho Chi Minh
  • Health insurance
  • Very attractive salary
  • 100% salary in probation

System Admin (Database, SQL)

Ho Chi Minh

02 IT Support (System Admin, Networking)

Ho Chi Minh

Linux System Admin (System Engineer)

Ho Chi Minh

Software Support Engineer

Ha Noi
  • Attractive salary
  • English working environment
  • Cutting-edge technology

Linux System Engineer

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

Database Administrator

Ha Noi

SE (Network Engineer, System Engineer)

Ha Noi

System Analyst (IT Business Analyst)

Ho Chi Minh

IT Security Analyst

Ho Chi Minh

05 IT Support (Helpdesk)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.