35 việc làm system admin tại Việt Nam cho bạn

DevOps Engineer (System Admin) Upto$2000

Ha Noi - Cau Giay

DevOps Engineer (System Engineer/Admin)

Ha Noi - Dong Da

Unix / System Admin - Shift working

Ho Chi Minh - Tan Binh
  • Health Insurance
  • Very attractive salary & bonus
  • 100% salary in probation

System Admin (Java, SQL)

Ha Noi - Cau Giay

DevOps/System Admin Engineer

Ha Noi - Ba Dinh

System Admin (Linux, ERP)

Ho Chi Minh - Binh Thanh

System Admin (IT Support, Database)

Ha Noi - Long Bien

System Admin (Networking, IT Support)

Ha Noi - Thanh Xuan

02 System Engineer (Linux/ System Admin)

Ha Noi - Cau Giay

03 System Admin (System Engineer; Linux)

Ha Noi - Cau Giay
  • Lương 13,thưởng Quý, Lễ Tết
  • Hỗ trợ laptop cho nhân viên
  • Làm việc với các hệ thống lớn

IT Support (System Admin, Linux)

Ha Noi - Nam Tu Liem

05 System Admin (System Engineer; Linux)

Ha Noi - Dong Da

System Admin (IT Support)

Ho Chi Minh - Phu Nhuan

System Admin Engineer

Ho Chi Minh - Tan Binh

System Admin (IT Support, English)

Ho Chi Minh - Binh Thanh

IT System Admin (Cloud, AWS, SaaS)

Ho Chi Minh - Tan Binh

Application Support

Ho Chi Minh - Tan Binh
  • Competitive salary and Bonus
  • Young, dynamic work enviroment
  • Diversified jobs & technologie

Kỹ sư Quản trị mạng - System Engineer

Ha Noi - Other

CVCC An toàn thông tin

Ha Noi - Dong Da

DevOps Engineer (System Admin) ~ 2500$

Ho Chi Minh - Binh Thanh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Woowa Brothers Headline Photo
Woowa Brothers Ho Chi Minh

Woowa Brothers Viet Nam