31 việc làm system admin tại Việt Nam cho bạn

System Admin (Linux)

Ha Noi

CV Quản trị hệ thống-System Admin

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Quản trị mạng (Networking, System Admin)

Ha Noi

System Admin (Docker/Data Center/Cloud)

Ho Chi Minh

IT Security (IT Support/System Admin)

Ho Chi Minh

Networking/System Admin (Khai Thác Mạng)

Others
Ho Chi Minh

UNIX / System Admin - Shift working

Ho Chi Minh
 • Health insurance
 • Very attractive salary
 • 100% salary in probation

System Engineer(System Admin/Networking)

Ha Noi
 • Mức thưởng hấp dẫn
 • Dự hội thảo IT lớn nước ngoài
 • Company Trip 2-3 lần/năm

System Admin, Networking - Up to 700$

Ho Chi Minh

02 System Admin (DevOps, Linux)

Ho Chi Minh

DevOps Support Engineer (System Admin)

Ho Chi Minh

System Admin (ERP, Networking)

Ho Chi Minh

Database Administrator (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

CVCC Vận Hạnh Hệ Thống Mạng

Ha Noi

CVCC Vận Hành Hệ Thống TT Liên Lạc

Ha Noi

CVCC Vận Hành HThống (Middleware)

Ha Noi

Senior Platform Engineer

Ho Chi Minh
Da Nang

IT - Chuyên viên QLUD Core-Banking

Ho Chi Minh

Infrastructure Engineer (Linux, System)

Ho Chi Minh

IBM Systems Administrator AS/400-iSeries

Ho Chi Minh
 • Competitive Remuneration
 • Annual Bonus and 13th Salary
 • 15 days of annual leave

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

VDC in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
VDC in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.