48 việc làm system admin tại Việt Nam

System Admin (Linux, Database)

Ha Noi
  • Thời gian làm việc thoải mái
  • Nhiều cơ hội phát triển
  • Xét tăng lương 6 tháng / lần

System admin (Linux, Networking)

Ha Noi
  • Lương hấp dẫn Up to $1000
  • Môi trường làm việc siêu COOL
  • Cơ hội vi vu làm việc tại Nhật