39 việc làm system admin tại Việt Nam cho bạn

System Admin & Database (Oracle/MySQL)

Ho Chi Minh

System Admin (Linux, MySQL)

Ha Noi

05 System Admin (Linux, IT Support)

Ha Noi

System Admin (Networking)

Ho Chi Minh

System Admin

Ha Noi

System Admin (Linux, MySQL)

Ha Noi

Managed Services Engineer (System Admin)

Ha Noi

05 System Admin - Up to 1000$

Ha Noi

Web - System Admin

Ho Chi Minh

Junior DevOps /System Admin - Upto 1000$

Ha Noi
Nhận các việc làm System Admin qua email

IT Support (Networking, System Admin)

Ho Chi Minh

05 System Admin (Linux/System Engineer)

Ha Noi
  • Lương hấp dẫn (15-20 tháng)
  • Môi trường chuyên nghiệp
  • Đào tạo, thăng tiến

System Admin (Linux)

Others

IT Support (Networking, System Admin)

Ho Chi Minh
Others

Security Engineer (System Engineer)

Ho Chi Minh

10 Kỹ Sư Hạ Tầng/ Mạng

Ha Noi

CVCC/ CV Vận hành Hệ thống (Linux)

Ha Noi

Systems Engineer

Ho Chi Minh

Database CRM System Specialist

Ho Chi Minh

Team Leader (Triển Khai & bảo Hành)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo
FPT Software Ho Chi Minh

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam