64 việc làm system admin tại Việt Nam cho bạn

Windows System Admin

Ho Chi Minh
  • Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
  • Tham gia các khóa đào tạo
  • Chế độ nghỉ mát hằng năm

Unit System Admin

Ho Chi Minh
  • Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
  • Tham gia các khóa đào tạo
  • Chế độ nghỉ mát hằng năm

System Admin (Oracle, SQL)

Ha Noi

System Admin

Ha Noi

System Admin (MySQL/Linux/Oracle)

Ha Noi

System Admin

Ha Noi

System Admin ( $500 - $800 )

Ho Chi Minh

System Admin

Ho Chi Minh

Senior System Admin

Ho Chi Minh

System Admin

Ha Noi
Nhận các việc làm System Admin qua email

System Admin (Linux/My SQL) - Upto $1500

Ha Noi

System Admin (Oracle, SQL)

Ha Noi

Managed Services Engineer (System Admin)

Ha Noi

Web & System Admin

Ha Noi

02 System Admin (Linux/IT Support)

Ha Noi

System Admin/DevOps

Ho Chi Minh

System Admin

Da Nang

Triển Khai Hệ Thống Quản Lý-System Admin

Ha Noi

Web & System Admin

Ha Noi

03 IT System/Networking Engineer

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng
Nổi Bật