55 việc làm system admin tại Việt Nam cho bạn

System Admin (Database, Linux)

Ho Chi Minh

System Admin (Linux, Networking) ~$1000

Ha Noi

Junior Server (PHP, System Admin, MySQL)

Ha Noi

Hardware Supervisor(System admin, linux)

Ho Chi Minh

System Admin (IT Support, Networking)

Ho Chi Minh

System Admin (Database, Networking)

Ho Chi Minh

System Admin (Linux, Sharepoint)

Ho Chi Minh

System Engineer (Oracle, System Admin)

Ha Noi

System Admin (Linux, Networking)

Others

System Admin ( Database,HTML5)

Others
Nhận các việc làm System Admin qua email

System Admin (Networking)

Ha Noi

System Admin (.NET, SQL)

Ho Chi Minh

System Admin (Linux, Java)

Ha Noi

System Admin (800$ - 1500$)

Ha Noi
  • Thưởng KPI 1–2 tháng lương
  • Được sử dụng hết các kỹ năng
  • Nhiều cơ hội phát triển

Network & System Admin

Ho Chi Minh

Database and System Admin

Ha Noi

System Admin (SQL)

Ha Noi

ERP System Admin

Ho Chi Minh

System Admin (SQL, Database)

Ho Chi Minh

System Admin (IT Support, Networking)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật