37 việc làm system admin tại Việt Nam cho bạn

02 System Admin (Database, English)

Ho Chi Minh
 • 6 months -2 years exp required
 • Attractive salary and bonus
 • High promotion Opoturnity

System Admin (Linux, English)

Ho Chi Minh

System Admin (Networking, Cloud)

Ho Chi Minh

Core System (System Admin, SQL, Oracle)

Others
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Được tham gia các khóa đào tạo
 • Chế độ mua xe máy, ô tô ưu đãi

Cyber Security Engineer (System Admin)

Others
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Được tham gia các khóa đào tạo
 • Chế độ mua xe máy, ô tô ưu đãi

Application IT Support (System Admin)

Ho Chi Minh

IT Infrastructure (System Admin)

Others
Ha Noi

System Engineer (System Admin/English)

Ha Noi

[Binh Duong] Networking & System Admin

Others
Ho Chi Minh

IT helpdesk (System Admin, Networking)

Ha Noi
Nhận các việc làm System Admin qua email

02 CV Giám Sát Hệ Thống

Ha Noi

Network Administrator

Ha Noi

System Administrator (SQL, Oracle)

Ha Noi

System Management (Networking, Linux)

Ha Noi
 • Thưởng KPI 1–2 tháng lương
 • Được sử dụng hết các kỹ năng
 • Nhiều cơ hội phát triển

Operation Monitor (Linux)

Ha Noi

Senior System Engineer (DevOps)

Ho Chi Minh
 • Opportunity to work oversea
 • 14~24+days for annual leave
 • Attractive salary & benefits

SAP ABAP Developer (Junior/ Senior)

Ha Noi

Systems Engineer/ DevOps

Ho Chi Minh

System Analyst (IT Business Analyst)

Ho Chi Minh

04 System Engineers

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.