55 việc làm qa qc tại Hồ Chí Minh

Hot
Ho Chi Minh
12 ngày trước
 • Hybrid working with Attractive salary
 • Sign in bonus + 100% probation
 • Up to 14th month salary + PTI medical Insurance
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Hybrid working with Attractive salary
 • Sign in bonus + 100% probation
 • Up to 14th month salary + PTI medical Insurance
Ho Chi Minh
Ha Noi
12 ngày trước
Ho Chi Minh
13 ngày trước
 • Môi trường chuyên nhiệp thân thiện
 • Công nghệ Update liên tục
 • Phúc lợi cạnh tranh
Ho Chi Minh
 • Môi trường chuyên nhiệp thân thiện
 • Công nghệ Update liên tục
 • Phúc lợi cạnh tranh
QA QC Tester
17 ngày trước
Ho Chi Minh
17 ngày trước
 • Salary review 2 times per year
 • PTI insurance package
 • Year end & quarterly bonus
Ho Chi Minh
 • Salary review 2 times per year
 • PTI insurance package
 • Year end & quarterly bonus
Ho Chi Minh
26 ngày trước
Ho Chi Minh
33 ngày trước
Ho Chi Minh
Ha Noi
33 ngày trước