110 việc làm qa qc tại Hồ Chí Minh

Hot
Ho Chi Minh
11 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
18 giờ trước
 • Attractive Salary
 • Modern office located in D.1
 • Opportunity to train in Japan
Ho Chi Minh
 • Attractive Salary
 • Modern office located in D.1
 • Opportunity to train in Japan
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
 • Reshape the Future of Banking
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Ho Chi Minh
 • Reshape the Future of Banking
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Tester QA QC
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
 • Nhiều đối tác lớn đến từ Nhật Bản và châu Âu
 • Cơ hội rất lớn để trở thành key member của công ty
 • Start-up logistic có khả năng scale up vô cùng lớn
Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Nhiều đối tác lớn đến từ Nhật Bản và châu Âu
 • Cơ hội rất lớn để trở thành key member của công ty
 • Start-up logistic có khả năng scale up vô cùng lớn
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Twice performance bonus/year
 • Seniority bonus - 10,000,000 VND for 5 years
 • Wedding support - 5,000,000 VND
Ho Chi Minh
 • Twice performance bonus/year
 • Seniority bonus - 10,000,000 VND for 5 years
 • Wedding support - 5,000,000 VND
Tester QA QC SQL
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Opportunities to work overseas
 • 13th salary, bonus, lunch fee, company trip.
 • Good and friendly working environment & facilities
Ho Chi Minh
 • Opportunities to work overseas
 • 13th salary, bonus, lunch fee, company trip.
 • Good and friendly working environment & facilities
Tester QA QC
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
 • Premium healthcare extra nCoV
 • Creative & challenge projects
 • We love technology
Ho Chi Minh
 • Premium healthcare extra nCoV
 • Creative & challenge projects
 • We love technology
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
 • Multinational company with many young and dynamic
 • Opportunities to work, learn and develop yourself
 • Friendly working environment, good benefits
Ho Chi Minh
 • Multinational company with many young and dynamic
 • Opportunities to work, learn and develop yourself
 • Friendly working environment, good benefits
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
 • Stock options
 • 1 day work remote every week
 • Up to 22 days annual leave
Ho Chi Minh
 • Stock options
 • 1 day work remote every week
 • Up to 22 days annual leave
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
 • Highly competitive salary
 • 15 days leave/year
 • Monthly profit sharing program
Ho Chi Minh
 • Highly competitive salary
 • 15 days leave/year
 • Monthly profit sharing program
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
 • Reshape the Future of Banking
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Ho Chi Minh
 • Reshape the Future of Banking
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Tester QA QC
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước