105 việc làm qa qc tại Việt Nam cho bạn

[Urgent] 5 QA QC Tester

Ho Chi Minh

Process Quality Assurance (QA QC)

Ha Noi

QA/QC Engineer (Tester)

Ho Chi Minh

02 Tester (QA QC)

Ha Noi

5 QA/QC Engineers (Tester)

Ho Chi Minh

QA/QC Engineer (Tester)

Ho Chi Minh

Automation QA QC/ Tester (Java, SQL)

Ho Chi Minh

Automation Tester (C#, QA QC)

Ho Chi Minh

Software Tester (QA QC, Linux)

Ho Chi Minh

Manual/ Automation Tester (QA QC)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm QA QC qua email

Tester (QA, QC)

Ha Noi

Automation Tester (QA QC, C#) ~ $1.300

Ho Chi Minh

Tester (QA QC)

Ha Noi

Tester QA/ QC Lead

Ha Noi

3 Testers (QA QC, Database) (4m - 2y)

Ho Chi Minh

10 Testers (QA QC)

Ha Noi

02 Testers (QA QC)

Ha Noi

Tester (QA QC)

Others

Tester (QA QC)

Ha Noi

Urgent-Sr Software QA Engineer (QA QC)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo
FPT Software Ho Chi Minh

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam