134 việc làm qa qc tại Việt Nam cho bạn

Senior QA/QC Automation Test Engineer

Ho Chi Minh

Senior QA QC Engineer

Ho Chi Minh

4 Software Testers (QA QC)

Ho Chi Minh

Software QA QC/ Tester

Ho Chi Minh

Senior QC Engineer (QA QC/ Tester)

Ho Chi Minh

02 Automation Tester (JavaScript, QA QC)

Ha Noi
  • Môi trường CÔNG BẰNG MINH BẠCH
  • Điều chỉnh lương 2 lần/năm
  • Cơ hội phát triển & thăng tiến

Hacker / QA QC /Tester

Ho Chi Minh
  • Build world class product(s)
  • Cutting edge software team
  • Learn to be a leader

Senior QA QC Engineers (Tester, English)

Ho Chi Minh

QA Engineer (Tester, QA QC)

Ho Chi Minh

Tester (QA QC)

Ha Noi
Nhận các việc làm QA QC qua email

QA QC (Tester)

Ha Noi

3 Mid QA/QC (High salary, Good benefit)

Ho Chi Minh

QA QC Tester (Mobile/Web)

Ho Chi Minh

QA Manager (QA QC, Tester, Agile)

Ho Chi Minh

Junior/ Senior Tester (QA/ QC)

Ho Chi Minh

Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Quality Consultant (QA QC) - $600+

Ha Noi

QC or QA or Tester Engineer

Ho Chi Minh

QA - Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Tester (QC/Software Tester/QA)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo
FPT Software Ho Chi Minh

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam