69 việc làm QA QC tại Việt Nam cho bạn

QA/QC

Ho Chi Minh

Senior QA QC/ Tester Engineer (Manual)

Ho Chi Minh

Mobile – QA/QC Tester

Ho Chi Minh

Manual Tester/ QA QC (French speaking)

Ho Chi Minh

Mobile - Web QA QC Tester

Ho Chi Minh

Validation Engineer (Tester, QA/QC, C++)

Ho Chi Minh

Tester/ QA QC

Ho Chi Minh

Senior QA-QC/Testers

Ho Chi Minh

QA/QC Engineer (Dự án trí tuệ nhân tạo)

Ha Noi

Business Analyst (UI-UX, QA QC)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm QA QC qua email

Senior QA/QC (manual & automation)

Ho Chi Minh
Ha Noi

03 Software Test Engineers (Tester/ QA QC/ Linux)

Ho Chi Minh

Senior QA/QC (Automation)

Ho Chi Minh

Quality Assurance Engineers (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh

Senior QA/QC

Ho Chi Minh

Quality and Tester Engineers (QC - QA)

Ho Chi Minh

Senior QC Automation

Ho Chi Minh

05 QA Automation Engineer - Very Attractive Salary

Ha Noi

Tester in Mobile Data Management

Ha Noi
  • Attractive salary & benefits
  • Health & Accident Insurance
  • Business trips to Paris

3 Tester

Ho Chi Minh
  • Nhận cổ phần công ty
  • Trở thành lãnh đạo chủ chốt
  • Lương hấp dẫn

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Evolable Asia Headline Photo

EVOLABLE ASIA – TO BE NO. 1 IT SOFTWARE PROVIDER IN ASIA

Ho Chi Minh