95 việc làm qa qc tại Việt Nam

Hot
Ho Chi Minh
16 giờ trước
 • 100% salary during probation
 • Annual Leave: 18 days/ year
 • Hybrid working condition
Ho Chi Minh
 • 100% salary during probation
 • Annual Leave: 18 days/ year
 • Hybrid working condition
Tester English QA QC
17 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
17 giờ trước
 • The product development with higher responsibility
 • Valuable experience of large data processing
 • Knowledge of digital marketing technology
Ho Chi Minh
 • The product development with higher responsibility
 • Valuable experience of large data processing
 • Knowledge of digital marketing technology
QA QC Team Leader
22 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
22 giờ trước
 • Driving sustainable impact
 • Providing exciting opportunities for personal grow
 • Shaping a creative and open work environment
Ho Chi Minh
 • Driving sustainable impact
 • Providing exciting opportunities for personal grow
 • Shaping a creative and open work environment
Tester QA QC Java
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
 • Hybrid work model (3 days remotely per week)
 • Premium healthcare insurance
 • Passionate managers and friendly colleagues
Ho Chi Minh
 • Hybrid work model (3 days remotely per week)
 • Premium healthcare insurance
 • Passionate managers and friendly colleagues
Tester UI-UX QA QC
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
 • Mức lương cạnh tranh từ $700 - $1500
 • Cơ hội tiếp cận công nghệ mới
 • Môi trường làm việc thân thiện
Ha Noi
 • Mức lương cạnh tranh từ $700 - $1500
 • Cơ hội tiếp cận công nghệ mới
 • Môi trường làm việc thân thiện
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Được làm việc với đối tác lớn
 • Môi trường trẻ - sáng tạo
Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Được làm việc với đối tác lớn
 • Môi trường trẻ - sáng tạo
Tester QA QC
2 ngày trước
Hot
Ha Noi
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Cơ hội thăng tiến cao
 • Môi trường làm việc thân thiện và năng động
 • Chế độ phúc lợi tốt
Ho Chi Minh
 • Cơ hội thăng tiến cao
 • Môi trường làm việc thân thiện và năng động
 • Chế độ phúc lợi tốt
Tester Agile QA QC
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
6 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
6 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Others
7 ngày trước