70 việc làm qa qc tại Việt Nam

 • Premium healthcare
 • 13th month salary & Flex hours
 • Free ESL classes (in-house)
Ho Chi Minh
 • Premium healthcare
 • 13th month salary & Flex hours
 • Free ESL classes (in-house)
QA QC Tester SQL
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Attractive Salary and Benefits
 • Amazing Clients
 • Product driven company
Ho Chi Minh
 • Attractive Salary and Benefits
 • Amazing Clients
 • Product driven company
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Onsite tại Nhật Bản
 • Khám sức khỏe hàng năm
 • Trợ cấp ăn trưa, xăng xe
Ho Chi Minh
 • Onsite tại Nhật Bản
 • Khám sức khỏe hàng năm
 • Trợ cấp ăn trưa, xăng xe
Hot
Ho Chi Minh
5 ngày trước
Hot
Ha Noi
5 ngày trước
 • Competitive salary & benefits
 • Hybrid working, flexible time
 • Employee growth support
Ho Chi Minh
 • Competitive salary & benefits
 • Hybrid working, flexible time
 • Employee growth support
Hot
Ho Chi Minh
5 ngày trước
 • Competitive salary, Long-term product
 • PVI Health Insurance
 • 13th month salary, Bonus, Happy Friday
Ho Chi Minh
 • Competitive salary, Long-term product
 • PVI Health Insurance
 • 13th month salary, Bonus, Happy Friday
Ho Chi Minh
8 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
8 ngày trước
 • Chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực 25 - 30M
 • Tháng lương 13, Thưởng hiệu suất, ESOP
 • Các chuyên gia về Data, AI, Blockchain, Securities
Ha Noi
 • Chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực 25 - 30M
 • Tháng lương 13, Thưởng hiệu suất, ESOP
 • Các chuyên gia về Data, AI, Blockchain, Securities
Ha Noi
10 ngày trước
 • Chế độ đãi ngộ tương xứng năng lực và đóng góp
 • Chăm sóc sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần
 • Cơ hội được học hỏi, đào tạo và phát triển nhanh
Ha Noi
 • Chế độ đãi ngộ tương xứng năng lực và đóng góp
 • Chăm sóc sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần
 • Cơ hội được học hỏi, đào tạo và phát triển nhanh
Ha Noi
10 ngày trước
 • Competitive salary & benefits
 • Hybrid working, flexible time
 • Employee growth support
Ha Noi
 • Competitive salary & benefits
 • Hybrid working, flexible time
 • Employee growth support
QA QC Tester Manager
11 ngày trước
Ha Noi
11 ngày trước
 • Lương CẠNH TRANH theo năng lực + Tháng 13
 • 10% Lương ngày lễ + Thưởng Tết + Thưởng nóng
 • Bảo hiểm YT, BHXH + Sinh nhật tháng
Ho Chi Minh
 • Lương CẠNH TRANH theo năng lực + Tháng 13
 • 10% Lương ngày lễ + Thưởng Tết + Thưởng nóng
 • Bảo hiểm YT, BHXH + Sinh nhật tháng
Tester QA QC
12 ngày trước
Ho Chi Minh
12 ngày trước