143 việc làm qa qc tại Việt Nam

 • Competitive Salary & Allowances
 • Clear and flexible career path
 • Modern and flexible Agile Office
Ha Noi
 • Competitive Salary & Allowances
 • Clear and flexible career path
 • Modern and flexible Agile Office
QA QC Tester
13 giờ trước
Hot
Ha Noi
13 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
13 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
 • Môi trường làm việc tốt
 • Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả dự án
 • Góp phần tạo giá trị lớn cho cộng đồng
Ha Noi
 • Môi trường làm việc tốt
 • Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả dự án
 • Góp phần tạo giá trị lớn cho cộng đồng
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
 • Very Attractive Salary and Benefits
 • Contributing your talent to develop top class
 • 13 monthly salary, Premium Health care
Ha Noi
 • Very Attractive Salary and Benefits
 • Contributing your talent to develop top class
 • 13 monthly salary, Premium Health care
QA QC Scrum Tester
1 ngày trước
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Others
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
 • Nhiều đối tác lớn đến từ Nhật Bản và châu Âu
 • Cơ hội rất lớn để trở thành key member của công ty
 • Start-up logistic có khả năng scale up vô cùng lớn
Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Nhiều đối tác lớn đến từ Nhật Bản và châu Âu
 • Cơ hội rất lớn để trở thành key member của công ty
 • Start-up logistic có khả năng scale up vô cùng lớn
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
3 ngày trước
Hot
Ha Noi
Others
3 ngày trước