Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Headline Photo
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Vietnam Big Logo

19 việc làm qa qc tại Hà Nội

SUPER HOT
Đăng 6 ngày trước

Software Tester (Manual/Automation/QA QC)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus
Đăng 10 ngày trước

Middle QA QC / Manual Tester

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực
 • Tháng lương 13, Thưởng hiệu suất, ESOP
 • Các chuyên gia về Data, AI, Blockchain, Securities
Đăng 12 ngày trước

Senior QA/QC Test Engineer/Designer (Japanese N2+)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh - Ha Noi
 • No.1 Construction Tech company in Japan
 • Hybrid working environment
 • Attractive salary and Macbook Pro
Nhận thông tin việc làm qa-qc tại Ha Noi qua email
Đăng 26 ngày trước

Senior Manual/Automation Tester (QA QC) - 3I074

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Siêu dự án 2000 tỉ (Product)
 • Gói thu nhập tới 20 tháng lương + chế độ khác
 • Phát triển cùng Chuyên gia hàng đầu BCG, AWS,…
SUPER HOT
Đăng 1 ngày trước

Senior Automation Engineer (QA, Tester)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Very competitive salary with 100% during probation
 • Creativity, innovation, and work-life balance
 • Flexible working hours, no overtime
Đăng 10 ngày trước

Senior QA Engineer (Manual Test)

Linh hoạt
Ha Noi
 • Competitive salary, 13rd salary, performance bonus
 • Hybrid working and MacbookPro for all developers
 • Healthcare for employees & 3 family members
Đăng 10 ngày trước

Senior QA Engineer (Manual)

Linh hoạt
Ha Noi
 • We are a green team not a mean team
 • Attractive package
 • Flexible working time

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.