46 việc làm qa qc tại Hà Nội

QA/QC/ Test Engineer~ ($800-2000)

Ha Noi
 • Sign-on Bonus
 • Full-salary in probation time
 • Premium healthcare insurance
QA QC SQL Tester
2 ngày trước

Tester Engineer(QA QC)

Ha Noi
 • English-speaking environment
 • Build user-centric culture
 • Truly value members' opinion

2+n Quality Assurance (Tester/QA QC)~30M

Ha Noi
 • Mức lương hấp dẫn từ 18 - 30M
 • Chế dộ và phúc lợi thú vị
 • Xây nền tảng số hàng đầu VN

Tester (QA QC)

Ha Noi
 • Excellent working environment
 • Annual performance-based bonus
 • Premium healthcare for staff
Tester QA QC
5 ngày trước

Jr/Sr Manual Tester (QA QC) Up to $1000

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Salary Up to $1000
 • Active working environment
 • Chance for developing career
Tester SQL QA QC
17 ngày trước