94 việc làm nodejs tại Việt Nam cho bạn

Fullstack Dev (PHP, NodeJS, JavaScript)

Ha Noi

Full-stack Dev (Golang/ Nodejs)

Ho Chi Minh

Lập trình hệ thống Backend NodeJS (07 ng

Ha Noi

Backend Developer (Java, MySQL, NodeJS)

Ha Noi
 • Quyền nhận cổ phiếu công ty
 • Cơ hội công tác nước ngoài
 • Startup tầm cỡ quốc tế

Senior NodeJS Developer

Ho Chi Minh

Full-Stack Developer (NodeJS/ReactJS)

Da Nang
Ho Chi Minh

Backend Engineer (NodeJS, DevOps, Ruby)

Ha Noi

Senior Backend NodeJS

Ho Chi Minh

Full-stack Developer (NodeJS, ReactJS)

Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Môi trường trẻ- năng động
 • Thời gian làm việc linh hoạt

Fullstack Developers (NodeJS/ReactJS)

Ho Chi Minh

Web Dev (Angular, NodeJS, PHP, Python)

Ha Noi

Technical Architect (Java, NodeJS)

Ho Chi Minh
 • Private Health Insurance
 • Gasoline/Lunch Support Fee
 • 13th Bonus/Performance Bonus

Leader Backend(JavaScript/NodeJS) ~$2000

Ho Chi Minh

Data Engineer (Python/NodeJS/Scala)~40M

Ho Chi Minh

Fullstack Developer (NodeJS, PHP, HTML5)

Ha Noi

Junior Backend Developer (NodeJS)

Ho Chi Minh

Backend Engineering (Golang/Java/NodeJS)

Ho Chi Minh

03 NodeJS Developer (Javascript)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • 12 annual leave + 4 sick leave
 • Appraisal and salary review

Senior Backend (Python, Golang, NodeJs)

Ho Chi Minh

Senior Fullstack NodeJS Dev (ReactJS)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Allgrowlabo Co.,Ltd. Headline Photo
Allgrowlabo Co.,Ltd. Ho Chi Minh

Stand out from the crowd