69 việc làm nodejs tại Việt Nam cho bạn

Junior NodeJS Backend Dev (JavaScript)

Ho Chi Minh

FullStack Dev -NodeJS/ReactJS/JavaScript

Ho Chi Minh
 • Provided MacBook to work
 • Pro-working environment
 • Having Onshore Opportunities

Senior Nodejs & Angular developers

Ho Chi Minh

Back-end Engineer (Laravel, MySQL,NodeJS

Ha Noi

05 Developers (Java/NodeJS/VueJS)

Ha Noi

Software Architect (ReactJS/NodeJS)

Ho Chi Minh

Backend Dev - Lập trình server - Nodejs

Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Được làm việc với đối tác lớn
 • Môi trường trẻ - sáng tạo

02 Back-end Dev (Java, NodeJS)~ 1800$

Ha Noi

PHP Developers (PHP, Laravel or NodeJS)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Bonus per project
 • Opportunity to work onsite

Senior JavaScript Developer (NodeJS)

Ho Chi Minh

Senior NodeJS Developer (Up to $1800)

Ha Noi

Sr Full Stack Dev (Nodejs/Python/AWS)

Ho Chi Minh

03 NodeJS Developer (Javascript)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • 12 annual leave + 4 sick leave
 • Appraisal and salary review

Developers (ReactJS, NodeJS, JavaScript)

Ha Noi

Backend Developer (Nodejs/PHP)

Ho Chi Minh
 • Mức lương cao theo năng lực
 • Thưởng cuối năm (2-4 tháng)
 • Cung cấp Macbook Pro

Back-end Dev (JavaScript, NodeJS, OOP)

Ho Chi Minh

Back-end Devs (PHP, MySQL, NodeJS)

Ha Noi

Backend Developer (PHP/NodeJS) for iOT

Ho Chi Minh

Full Stack Developer (NodeJS, ReactJS)

Others

Backend Developer (Python/NodeJS)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật