132 việc làm nodejs tại Việt Nam cho bạn

Back-end (Javascript, NodeJS, ReactJS)

Ho Chi Minh

Fullstack Sr/Leader (Javascript,NodeJS)

Ho Chi Minh
 • Global security company
 • Attractive salary & benefits
 • 100% SI & Extra Health care

Sr Full-stack Dev (NodeJS, JavaScript)

Ho Chi Minh

[All levels] Full stack NodeJS/Golang

Ho Chi Minh

NodeJS Developers (JavaScript, ReactJS)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Web Dev (PHP, Javascript, NodeJS) 1-2EXP

Ho Chi Minh
 • Product owner mindset
 • Young & Open environment
 • Annual bonus 3-6 months

ReactJS developer (NodeJS, Blockchain)

Ha Noi
 • Hanoi & opportunity in London
 • High pay + bonus + Equity
 • Flexible work / global Fintech

NodeJS Leader (Up to $2000)

Ho Chi Minh
 • Bonus up to 4-months salary
 • Chance to work in Yahoo! JAPAN
 • Bao Viet care 24/24 Insurance

FullStack Dev (NodeJS, ReactJS, GraphQL)

Ho Chi Minh
 • Very attractive salaries
 • Pro-working environment
 • Many training opportunities

3 Server Developers (NodeJS, Java, C#)

Ha Noi
 • Phát triển hệ thống >20k CCU
 • Game online đẳng cấp thế giới
 • Thưởng dự án xứng đáng
Nhận các việc làm NodeJS qua email

Web Developer (JavaScript/ PHP/ NodeJS)

Ha Noi

Back-end Developer (JavaScript, NodeJS)

Ho Chi Minh

Back-End Developer (NodeJs)

Ho Chi Minh

Web developer (PHP, NodeJS, .NET)

Ho Chi Minh

Fullstack React/NodeJS Developer

Ho Chi Minh

5 Web Developer -NodeJS,JavaScript,HTML5

Ho Chi Minh

Senior PHP Developers (MySQL, NodeJS)

Ho Chi Minh

Back-end Developer (NodeJS)

Ho Chi Minh

[05] PHP/NodeJS Developers – 800$ ~1500$

Ha Noi

Python/NodeJS/Golang Developer

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FOSSIL (MISFIT) Headline Photo
FOSSIL (MISFIT) Ho Chi Minh

Great wearable computing products inventor and manufacturer