106 việc làm nodejs tại Việt Nam cho bạn

Web Developer (VueJS, NodeJS, PHP)

Ho Chi Minh - Tan Binh
VueJS NodeJS PHP
1 giờ trước

Sr. Chatbot Engineers (C#, Nodejs)

Ho Chi Minh - District 4
C# DevOps NodeJS
23 giờ trước

Fullstack Developer (Java/.NET/NodeJS)

Ho Chi Minh - District 12
Da Nang - Hai Chau

Fullstack Engineer (React, Java/NodeJS)

Ho Chi Minh - Tan Binh
 • Generali Health Insurance
 • 13th month bonus
 • Trip for Employee & Partner

Software Engineer (NodeJS, ReactJS)

Ho Chi Minh - Tan Binh
 • Sign-on bonus
 • 13th month bonus
 • Trip for Employee & Partner

Sr. Software Engineer (NodeJS/ReactJS)

Ho Chi Minh - District 11
 • Up to 5 mths performance bonus
 • Attractive Stock Options
 • Macbook Pro provided
ReactJS AWS NodeJS
1 ngày trước

Senior NodeJS Developer (BONUS)

Ho Chi Minh - Tan Binh
NodeJS ReactJS AWS
2 ngày trước

ReactJS - NodeJS Developer (JavaScript)

Ho Chi Minh - District 3
 • Attractive salary and bonus
 • Great team&project, Big bonus
 • Company tour, health/fitness

Mobile Games Developer (NodeJS, HTML5)

Ho Chi Minh - Go Vap
Games NodeJS HTML5
3 ngày trước

5 Backend Dev (NodeJS/iOS/Android)

Ho Chi Minh - District 1

Senior NodeJS Developer (AWS,Serverless)

Da Nang - Hai Chau
NodeJS AWS MySQL
4 ngày trước

Senior dev (NodeJS, PostgreSQL, NoSQL)

Ha Noi - Hai Ba Trung

Sr Backend NodeJS/JS Dev (Sign on Bonus)

Ho Chi Minh - Phu Nhuan

Senior Software Engineer (PHP, NodeJS)

Ho Chi Minh - Tan Binh
 • Generali Health Insurance
 • 13th month bonus
 • Trip for Employee & Partner
PHP NodeJS
5 ngày trước

Backend Developer (NodeJS, JavaScript)

Ho Chi Minh - District 2
 • Macbook Pro 13' cho vị trí Dev
 • Môi trường trẻ, năng động
 • Cơ chế lương thưởng hấp dẫn

Backend Ruby/C#/PHP/NodeJS (Min $1000)

Ho Chi Minh - District 4
 • Performance review 2times/year
 • Education for engineers. 1on1
 • MacBook Pro & Dell monitor
PHP NodeJS C#
6 ngày trước

NodeJS Developer (AngularJS, JavaScript)

Ho Chi Minh - District 1

Backend Developer (Nodejs/Golang)

Ho Chi Minh - District 1
NodeJS Golang SQL
7 ngày trước

Backend Dev (NodeJS, JavaScript, Cloud)

Ho Chi Minh - Binh Thanh
 • Good working environment
 • Global jobs await
 • Music is our driving force

3 Back-End Dev (NodeJS, Laravel) ~ $1200

Ho Chi Minh - Phu Nhuan
PHP NodeJS MySQL
7 ngày trước

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.