85 việc làm mysql tại Việt Nam cho bạn

Dreaming Developer (Java, PHP, MySQL)

Ha Noi

PHP Developer (MySQL, JavaScript) ~$1000

Ho Chi Minh

10 PHP Developer (Laravel, MySQL) ~$1500

Da Nang
 • Review salary twice a year
 • Young & active environment
 • Monthly Teambuilding

Team Leader (PHP, MySQL) - Up to $1500

Ha Noi

Java Engineer (MySQL, AWS)

Ho Chi Minh
 • 15 annual leave days
 • Top-Tier companies
 • Engaging in challenging

Back-end Engineer (Laravel, MySQL, Java)

Ha Noi

Backend Dev (ASP.NET, MySQL, NodeJS)

Ho Chi Minh

Junior Fullstack (Java, Spring, MySQL)

Ha Noi
 • Quyền nhận cổ phiếu công ty
 • Có thể làm việc sau Tết
 • Phụ cấp xăng xe + ăn trưa

Magento 2.x Developer (PHP, MySQL)

Ha Noi

5 Java Developers (MySQL/Oracle) ~ $1200

Ha Noi

Data Mining Analyst/Data Analyst (MySQL)

Ho Chi Minh

03 PHP dev (MySQL, JQuery) - Up to 1000$

Ho Chi Minh

PHP Developer (JavaScript, MySQL)

Ha Noi

Sr Backend Developer (PHP,MySQL,Laravel)

Ho Chi Minh

02 PHP Developers (Laravel, MySQL)

Ha Noi

PHP Developer (Laravel, MySQL)

Ha Noi

10 PHP Developer (Laravel,MySQL) ~1.800$

Ha Noi
 • Thử việc 100% lương
 • Hưởng min 14 tháng lương
 • Cơ hội đi onsite tại Nhật

C# Developer (MySQL, OOP) - Up to $1500

Ha Noi

PHP Developer (Laravel, MySQL)

Ha Noi

3 Senior PHP Dev(OOP, MySQL)~Up to 1500$

Da Nang

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

NAB is landing in Vietnam!