129 việc làm mysql tại Việt Nam cho bạn

PHP Dev (Laravel, MySQL) Up to $2000

Ha Noi
 • Lương thoả thuận, thưởng cao
 • Được đào tạo về chuyên môn
 • Được trang bị đầy đủ máy tính

PHP Developer (JavaScript, MySQL)

Da Nang

Jr. Fullstack Developer PHP/MySQL/HTML5

Ho Chi Minh

Tester (Database, MySQL)

Ho Chi Minh

02 .NET Developer (C#, Winform, MySQL)

Ho Chi Minh

05 Senior PHP Engineers (Laravel, MySQL)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary & bonus
 • Review salary twice a year
 • Extra health insurance

PHP Dev (MySQL/Laravel) - Up to 31M VND

Ha Noi
 • Friendly working environment
 • Attractive salary
 • Thu Cuc Healthcare insurance

[All levels]Java Developer(Oracle,MySQL)

Ho Chi Minh

10 Java Developer (MySQL, Spring )

Ho Chi Minh
 • Join a new large-scale project
 • Focus on training employees
 • Twice performance bonus/year

10 Back-End (PHP/Laravel/MySQL) ~ $1,300

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm MySQL qua email

[URGENT] Java Dev (JavaScript/MySQL)

Ha Noi
 • Lương Upto 2000$
 • Review lương 2 lần/năm
 • Môi trường làm việc công bằng

Sr Database Administrator (MySQL/Oracle)

Ho Chi Minh
 • Parking/ Telephone/ Lunch fee
 • Chance to work overseas
 • Discount 40% of CGV Cinema,TLJ

3 PHP Dev (NodeJS, MySQL) Up to $1200

Ho Chi Minh

10 C# Developers (.NET/NETCORE, MySQL)

Ho Chi Minh
 • Attractive income + bonus on Q
 • Review salary 2 times/year
 • International environment

03 Sr. PHP Web Developers (MySQL, HTML5)

Ho Chi Minh

PHP Developer (MySQL, HTML)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and bonuses
 • Fast&Dynamic work environment
 • Challenge new tech

9 Senior PHP Developers (Laravel/ MySQL)

Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án hàng tháng
 • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

Junior Ruby on Rails Dev (OOP/MySQL)

Ho Chi Minh

System Engineer (MySQL)

Ho Chi Minh

PHP Developer (MySQL, Laravel)

Ho Chi Minh
 • Holidays + paid vacations
 • Salary increase twice a year
 • Bonus month 13

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Sun* Inc. Headline Photo
Sun* Inc. Ha Noi

Digital Creative Studio With Top 1% Talent In Asia