12 việc làm linux tại Hà Nội cho bạn

DevOps (Linux,Docker) - $1,200 to $2,000

Ha Noi

System Engineer (Linux, Python)

Ha Noi
  • Working 5 days/week
  • Salary review: 2 times /year
  • 13th month & Performance bonus

(02) System Engineer (Linux)

Ha Noi

System Admin (Linux, Cloud)

Ha Noi

2 CVC/CVCC Vận Hành Ứng Dụng (Linux/SQL)

Ha Noi

Embedded Software Engineer (C++ Linux)

Ha Noi
  • Excellent Growth in Technology
  • Chance to Biz Trip Oversea
  • KPI Bonus+Insurance for Family

Devops Engineer (Docker /Linux)

Ha Noi

ReactJS Developer (NodeJS, Linux)

Ha Noi

[Remote] NodeJS Dev (MySQL,Linux)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Kỹ sư phát triển phần mềm (C/C++, Linux)

Ha Noi

DevOps Engineer

Ha Noi

Devops Engineer (AWS)

Ha Noi
  • Probation time: 100% salary
  • 13 month salary
  • Flexible working time

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Woowa Brothers Headline Photo
Woowa Brothers Ho Chi Minh

Woowa Brothers Viet Nam