Xin lỗi!
Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.
Bên dưới là một số việc làm back-end đăng tuyển trên ITviec.

Sr. Back-end Eng (NodeJS, Java, Python)

Ho Chi Minh
  • Up to 6 mth performance bonus
  • Personal Macbook Pro provided
  • Attractive Stock Options

Lead/Sr Back-end Dev (Ruby/Python/Java)

Ha Noi

Sr. Back-end Engineers (PHP/Python/Ruby)

Ho Chi Minh
  • MacBook for all employees
  • Start-up environment
  • Competitive salary and benefit

Backend Team Leader (NodeJS, JavaScript)

Ho Chi Minh

Java Backend Developer

Ho Chi Minh

Sr Back-end Developer (Ruby, SQL, Java)

Ho Chi Minh

6 Back-end Developer (PHP - Up to 2000$)

Ho Chi Minh

(Senior) NodeJS Backend Developer

Ho Chi Minh

PHP Backend/Frontend Developer

Ha Noi

Back-end Developer (Python) All levels

Ho Chi Minh

NodeJS Developer (Back-end) ~$1500

Ha Noi

5 Back-end Dev (PHP, HTML5, MySQL)~20Mil

Ha Noi
  • Mức thưởng hấp dẫn
  • Dự hội thảo IT lớn nước ngoài
  • Company Trip 2-3 lần/năm

Back-end Developer (Java, C#, Database)

Ha Noi

Back-end developer (NodeJS, PHP)

Ho Chi Minh

Back-end Server Developer (Java, AWS)

Ho Chi Minh

Senior Back-end PHP Dev (MySQL, HTML5)

Ha Noi

(Senior) NodeJS Backend Developer

Ho Chi Minh

BACKEND DEVELOPER [~ $2000,PHP,Database]

Ha Noi

Back-End Dev (Java, PHP)- from 1000$

Ha Noi

Back-end Developers (Java/GoLang/Python)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

GrapeCity Headline Photo
GrapeCity Ha Noi

Japanese international enterprise software developer specializing in Microsoft technologies