327 việc làm lap trinh vien back end tại Việt Nam cho bạn

Backend Ruby Developer (Ruby/Python)

Ho Chi Minh

Backend Engineer ( Java, Golang )

Ha Noi

Backend Dev (Python/ Django, SQL)

Ha Noi
  • 13 month salary + Health care
  • Advancement opportunities
  • Fun + collaborative enviroment

Backend Developer (Python/NodeJS/Golang)

Ho Chi Minh

Senior Backend Engineer (PHP, WordPress)

Ho Chi Minh

Java Backend Engineer (Spring, MySQL)

Ho Chi Minh

Senior Backend Developer (AI product)

Ho Chi Minh
  • Working with Top AI Product
  • Onsite trip to Europe
  • Competitive salary, stocks

Sr BackEnd Dev (Java,Spring,Cloud)~2300$

Ha Noi

Backend Developer (NodeJS,MySQL,MongoDB)

Ho Chi Minh

Backend Developer (NodeJS, Golang, Java)

Ha Noi

2 .NET Web & Back-end Devs (ASP.NET C#)

Ha Noi

Backend Developer (NodeJS/Python) $13th$

Ho Chi Minh

All levels 6 NodeJS Backend Dev (MySQL)

Ho Chi Minh

Jr-Sr. Backend Dev (Ruby/Python/JS/Java)

Ho Chi Minh

(Gấp) PHP/ Nodejs Backend Developer

Ha Noi

Backend Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

★ Backend Engineer (Java, AWS) ★

Ho Chi Minh

Senior Backend/Fullstack Developer

Ho Chi Minh

Java Backend Developer (Spring, SQL)

Ha Noi

Backend Developer (Magento, PHP)

Ha Noi
  • Môi trường chuyên nghiệp
  • Chế độ lương thưởng hấp dẫn
  • Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Woowa Brothers Headline Photo
Woowa Brothers Ho Chi Minh

Woowa Brothers Viet Nam