126 việc làm lap trinh vien back end tại Việt Nam cho bạn

Java Back-end Developer

Ho Chi Minh

Back-end Engineer (Cloud)

Ho Chi Minh

Senior Game Server Engineer (Back-End)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Back End Developer (Java)

Ho Chi Minh

Intergration Backend Engineer (Python)

Ho Chi Minh

Java backend developer for ERP system

Ho Chi Minh

Back-end developer (PHP, NodeJS)

Ho Chi Minh

25 Back-end Devs (NodeJS, Java, Spring)

Ha Noi

Back-End NodeJS Dev (Remote) Upto $1500

Ho Chi Minh

05 Back-end Devs ( PHP, MySQL,OOP )

Ha Noi
  • Mức thưởng hấp dẫn
  • Dự hội thảo IT lớn nước ngoài
  • Company Trip 2-3 lần/năm
Nhận các việc làm Lập trình viên Back End qua email

Junior Back-end Dev (NodeJS, PHP)

Ha Noi

Senior Back-end PHP Dev (OOP, MySQL)

Ha Noi

Back-End Software Engineer (DevOps)

Ho Chi Minh

Back-end Developer (Python, PHP, NodeJS)

Ho Chi Minh

10 PHP/Java Backend Developers

Ho Chi Minh

Senior Backend Dev (PHP, Java, NodeJS)

Ho Chi Minh
  • Macbook Pro & extra screen
  • Great team&project, Big bonus
  • International workplace

Back-end Developer (Java Spring, MySQL)

Ho Chi Minh

Back-end Developer ( C/C++, Java, .NET)

Ha Noi

Backend NodeJS Developer (up to $1500)

Ho Chi Minh
  • OT policy: It's up to you
  • 13 Days of Annual Leaves
  • Chance to work in Singapore

05 Back-end Devs (NodeJS/ASP.NET/PHP)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng
Nổi Bật