201 việc làm lap trinh vien back end tại Việt Nam cho bạn

Backend Developer (Python/Django)

Ho Chi Minh

20 Java Backend Developers (Spring/J2EE)

Ho Chi Minh
 • Competitive salary
 • Onsite in Singapore, Thailand
 • Performance bonus

Backend Python Web Developer (SQL/Linux)

Ho Chi Minh

Back-end Engineer (Laravel, MySQL, Java)

Ha Noi

Backend Engineer (prefer Golang)

Ho Chi Minh
 • Macbook is provided
 • Huge system - billion of data
 • Work with world-class engineer

Backend Engineer (Ruby on Rails)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Backend Technical Lead (C#/.NET) ~ $2500

Ha Noi

Back-end Dev (Python, OOP, Database)

Ha Noi

Back-end Developer (Magento outsourcing)

Ho Chi Minh

02 Backend Developer (Python/ Django)

Ha Noi
 • Great leaders
 • Advancement opportunities
 • Premium health care

Lập trình viên Back end-Front end - API

Ha Noi

C# Backend Developer (.NET) Up to $1500

Ho Chi Minh

Java Back-end Developers (J2EE, Spring)

Ho Chi Minh

Sr Back-end Dev (C#, SQL, NoSQL)

Ho Chi Minh

3 Back-End Dev (NodeJS, Laravel) ~ $1200

Ho Chi Minh

02 Backend Developer (PHP, Laravel)

Ho Chi Minh
 • Được trực tiếp tham gia dự án
 • Nâng cao kiến thức kinh nghiệm
 • Môi trường làm việc năng động

Senior Backend Dev (Golang, AWS)

Ho Chi Minh

Backend Engineer (Go, Java, C)

Others
Ho Chi Minh
 • Work in Singapore
 • 18 days annual leave
 • Yearly performance bonus

10 Backend Ruby / PHP / NodeJS Devs

Ho Chi Minh
 • Performance review 2times/year
 • English class 1on1&foreigner
 • MacBook Pro Display Dell

Backend Ruby Dev (Go/Nodejs/Java/PHP)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

NAB is landing in Vietnam!