132 việc làm lap trinh vien back end tại Việt Nam

 • Work with iconic IT projects
 • Be part of a high-performing
 • Work with the brightest minds
Ha Noi
 • Work with iconic IT projects
 • Be part of a high-performing
 • Work with the brightest minds
Python SQL Golang
3 giờ trước
Hot
Ha Noi
3 giờ trước
 • Top Salary, Smartest Colleagues
 • Fun and flexible work environment
 • Pick up any suitable technology
Ho Chi Minh
 • Top Salary, Smartest Colleagues
 • Fun and flexible work environment
 • Pick up any suitable technology
Hot
Ho Chi Minh
9 giờ trước
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus
Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
Hot
Da Nang
Ho Chi Minh
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Others
2 ngày trước
 • Cùng nhau xây dựng một sản phẩm tuyệt vời
 • Môi trường làm việc phẳng
 • Được tin tưởng và trao trọng trách lớn
Ha Noi
 • Cùng nhau xây dựng một sản phẩm tuyệt vời
 • Môi trường làm việc phẳng
 • Được tin tưởng và trao trọng trách lớn
Hot
Ha Noi
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Da Nang
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước