Xin lỗi!
Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.
Bên dưới là một số việc làm mới đăng tuyển trên ITviec.

Winform App .NET Developer

Ho Chi Minh

Back Office developer

Ho Chi Minh

React Native Developer

Ho Chi Minh

Front-end Developer React JS -($2000+8%)

Ho Chi Minh

Senior Automation Testing (Up to $1000)

Ha Noi
  • Các chế độ phúc lợi hấp dẫn
  • Cơ hội thăng tiến cao
  • Môi trường quốc tế

02 Web Developers (Java, C#, MySQL)

Ho Chi Minh

Web Developer

Others

Android Developer

Others

10 iOS Dev (Swift/ Objective C) ~$1500

Ha Noi

Mobile Developers (iOS/Android/Xamarin)

Da Nang

Full-stack Software Engineer

Ho Chi Minh

Lead .Net Engineer

Ho Chi Minh

Ruby on Rails Developer (sign-on bonus)

Ho Chi Minh

02 Application Dev (PHP, .NET, Java)

Ha Noi

.NET/PHP Team Leader [ 800$-1500$]

Ha Noi

Java Developers (Attractive Salary)

Ha Noi

5 Ruby on Rails Developers

Ho Chi Minh

Software Development Engineer in Test

Ho Chi Minh
  • Reshape the Future of Banking
  • Be Part of an Unicorn Startup
  • Top Salary, Awesome Benefits

Front-end Web Dev (JavaScript,HTML5,CSS)

Ho Chi Minh
  • Reshape the Future of Banking
  • Be Part of an Unicorn Startup
  • Top Salary, Awesome Benefits

15 Senior Test Engineers (QA/QC/Tester)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam

Ho Chi Minh