4 việc làm devops tại Hà Nội cho bạn

DevOps (System Engineer, AWS) ~$1500

Ha Noi

DevOps Engineer (CI/CD) - Up to $1800

Ha Noi
Nhận các việc làm DevOps qua email

Back-end Engineer (NodeJS, Python)

Ha Noi

Software Engineers (NodeJS) (HCM/HN)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent