44 việc làm devops tại Việt Nam

DevOps Engineer /Chấp nhận ra tết đi làm

Ha Noi
 • Global world-class products
 • Cutting-edge technologies
 • Multicultural work environment

DevOps Engineer (Github, Python, Shell)

Ho Chi Minh
 • Training Program
 • Quarterly Team building
 • Daily shuttle bus

Senior Devops ( Linux, Agile )~ 1800$

Ha Noi Ho Chi Minh
 • Tập đoàn Công nghệ hàng đầu
 • Hưởng chính sách Tập Đoàn lớn
 • Xét tăng lương sau 3 - 6 tháng
DevOps Agile Linux
6 ngày trước

System Engineer/DevOps(Cloud/JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • 12 annual leave + 4 sick leave
 • Appraisal and salary review