Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật
Trusting Social Headline Photo
Trusting Social Vietnam Big Logo

Trusting Social

Ha Noi - Ho Chi Minh

Making Financial Inclusion a Reality using Machine Learning and AI

6 việc làm cloud tại Đà Nẵng

SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

Senior/Lead DevOps Engineer (AWS/Cloud/Azure, English)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh - Da Nang
  • We truly value your thoughts and opinions
  • Global and professional
  • Flexible time
SUPER HOT
Đăng 6 ngày trước

Remote Sr AWS Cloud Backend Engineer

Làm từ xa
Ha Noi - Ho Chi Minh - Da Nang
  • Competitive salary
  • International workplace environment
  • Work remotely
Nhận thông tin việc làm cloud tại Da Nang qua email
Đăng 16 ngày trước

Lead/Senior Full Stack .NET Engineer

Linh hoạt
Ho Chi Minh - Ha Noi - Da Nang
  • Attractive Package and Dedication bonus
  • Hybrid and flexible working environment
  • Working directly with Agile global teams

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.