79 việc làm angular tại Việt Nam

Front End Dev (JavaScript, Angular 8+)

Ho Chi Minh
 • Attractive Net Salary Package
 • Additional Heath Insurance
 • English tuition fee support

Sr. Frontend Engineer (Angular/ ReactJS)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Competitive salary & Benefits
 • 16+ days Annual Leave
 • Challenging healthtech domain

Fullstack Dev (.NET, Angular, AngularJS)

Ha Noi
 • Môi trường năng động, sáng tạo
 • Được đào tạo về chuyên môn
 • Review tăng lương hàng năm

Frontend Dev (ReactJS/Angular/HTML5/CSS)

Ha Noi
 • Tham gia công ty Game hàng đầu
 • Lương thưởng hấp dẫn ($1500)
 • Môi trường năng động, sáng tạo

Frontend (React Native/ReactJS/Angular)

Ho Chi Minh
 • Full 13th month salary
 • Premium Healthcare Insurance
 • Chance to work in France, Sing

10 Jr Java Dev (Angular,SQL) Up to $2000

Ho Chi Minh
 • On time payment during COVID19
 • Premium health insurance
 • Support work from home

Fullstack Developer (NodeJS, Angular)

Ho Chi Minh
 • Fast growing Proptech company
 • Yearly Performance bobus
 • Good Environment & Great Team

Web Developer (.NET/Angular/JavaScript)

Da Nang
 • Cutting-edge cloud technology
 • Attractive benefits and salary
 • Signup bonus 20M VND