Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại VPass Asia không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

NEW FOR YOU
Đăng 4 giờ trước

3 IT Security Engineer (Architect/SecOps/Governance)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Very attractive starting income
  • Insightful mentorship from Experts & C-level
  • Ownership on international projects
NEW FOR YOU
Đăng 10 giờ trước

Lead Data Engineer

Làm từ xa
Ho Chi Minh
  • Remote First & Flexible Working Time
  • 20 Annual leave Days & 1 Leisure Rules Day
  • Top Compensation & Healthcare Package
Số lượt xem trang: 138