Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại Tessi Asia không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

Đăng 28 ngày trước

Mid Mobile Trading System Developer (Android/iOS)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Full SHUI as Vietnamese Law
  • 15-day annual leave, Christmas leave
  • Premium Private Medical Insurance PVI
Đăng 14 ngày trước

Mobile Developer (Android or iOS)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Work environment that focus solely on development
  • Training opportunities with experts
  • 13th-14th month salary & Incentive Programs
Số lượt xem trang: 1,754