Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
151-300 nhân viên
Quốc gia
United States
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

New Year Party 2024

Địa điểm

Hồ Chí Minh

9th Floor, Dreamplex Building,195 Đien Bien Phu, Ward 15, Binh Thanh, Ho Chi Minh
195 Dreamplex Building, Ward 15, Binh Thanh, Ho Chi Minh
Số lượt xem trang: 14,986