Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại GES Vietnam không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

NEW FOR YOU
Đăng 3 giờ trước

Design Manager (UX/UI)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • Premium Healthcare program for you and your family
  • Monthly childcare support, Paternity Leave
  • Frequent US working opportunities
NEW FOR YOU
Đăng 5 giờ trước

Senior Quality Assurance Engineer (Hybrid)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • A very attractive salary package
  • 20 annual leave days per year+public holidays
  • Hybrid flexible working mode
NEW FOR YOU
Đăng 9 giờ trước

Senior Mobile Engineer (Android/IOS)- Attractive Salary

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • Attractive Salary and Performance Bonus
  • Building from scratch, using latest technology
  • Chance to travel to Australia
Số lượt xem trang: 3,894