FWD

District 1, Ho Chi Minh
Sản phẩm
301-500
Hong Kong
Thứ 2 - Thứ 6
Phí OT đã tính vào lương
Viết đánh giá

FWD Tuyển Dụng

Hot
Ho Chi Minh
10 ngày trước

Giới thiệu công ty FWD

FWD Vietnam Life Insurance Company Limited

FWD Việt Nam được thành lập vào năm 2016 và là thành viên của Tập đoàn bảo hiểm FWD - có phạm vi hoạt động rộng khắp Châu Á. Với chiến lược ưu tiên phát triển công nghệ số, FWD Việt Nam là công ty bảo hiểm khác biệt, có nền tảng vững chắc dựa trên các thế mạnh riêng có: sản phẩm đột phá, hệ thống phân phối tập trung vào chất lượng, số hóa mọi quy trình và chiến lược thương hiệu khác biệt.

FWD Việt Nam liên tục là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thị trường.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website www.fwd.com.vn.

**Enlish below:

FWD Vietnam was established in 2016 and is a member of FWD Group, a leading Asian-pan life insurer. With the priority strategy on digital development, FWD Vietnam is a differentiated insurance company, with a solid foundation based on its own strengths: breakthrough products; high quality distribution channels; digitized business processes and differentiate branding strategies. 
FWD Vietnam is consistently recognized as one of the fastest-growing life insurance companies in the market.

For more information please visit www.fwd.com

Tại Sao Bạn Sẽ Yêu Thích Làm Việc Tại Đây

  • 1 Yoga, and Gym
  • 2 Training Courses
  • 3 Emloyees Regconition Awards

Địa Điểm

Hồ Chí Minh
District 1
Ho Chi Minh

Tổng lượt truy cập: 4,458

Review "Chất"


Viết đánh giá