Review công ty Be Group

Ha Noi, Ho Chi Minh
Sản phẩm
301-500
Vietnam
Thứ 2 - Thứ 6
Thêm lương OT
Viết đánh giá
3.8
Khuyến khích làm việc tại đây
Đánh giá chung
3.8
Lương thưởng & phúc lợi
3.5
Đào tạo & học hỏi
3.3
Sự quan tâm đến nhân viên
3.5
Văn hoá công ty
3.5
Văn phòng làm việc
4.0

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Be Group ngay
Viết đánh giá

4 Reviews

Môi trường về tech lẫn mọi người đều tốt

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Mười Một 2021

Điều tôi thích

Môi trường mọi người thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau
Công việc grow tốt
Không bắt buộc OT, OT thì được trả thoả đáng........

Sếp tốt, môi trường có thể phát triển

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Tư 2021

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem tất cả review.

Sếp tốt, phúc lợi tốt

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Tư 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Cuối năm không có thưởng T13

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Không khuyến khích
Tháng Một 2022

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Be Group ngay
Viết đánh giá