Đánh giá công ty Bảo hiểm BIDV (BIC)

Cau Giay, Ha Noi
Sản phẩm
301-500
Vietnam
Viết đánh giá

Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Bảo hiểm BIDV (BIC) ngay
Viết đánh giá

1 Đánh giá

Ổn cho ai thích ổn định

  • Lương thưởng & phúc lợi

  • Đào tạo & học hỏi

  • Sự quan tâm đến nhân viên

  • Văn hoá công ty

  • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Hai 2023

Điều tôi thích

Văn phòng đẹp, nhân viên nhiệt tình, thích làm việc ở đây
OT phân chia công việc rõ ràng. Tuy nhiên vẫn cần phải cải thiện

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Bảo hiểm BIDV (BIC) ngay
Viết đánh giá