iCheck Reviews

Thanh Xuan, Ha Noi
Product
151-300
Vietnam
Monday - Friday
Extra salary for OT
Write review

Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review iCheck now
Write review

1 Employee Review

Ổn áp, thích hợp cho các bạn Junior hoặc Mid level

  • Salary & benefits

  • Training & learning

  • Management cares about me

  • Culture & fun

  • Office & workspace

Recommend
February 2020

What I liked

Văn phòng đẹp, có một vài gái xinh :) Thời gian làm việc thoải mái, trên cty làm ko kịp có thể mang về nhà làm
Rất ít, gần như không có OT. Việc được PM giao vừa sức

Let your voice be heard.

Review iCheck now
Write review