Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review MONEY FORWARD VIETNAM CO.,LTD now
Filter by

1 Employee Review

Sếp tốt, mọi người thân thiện

Recommend
October 2019

What I liked

- Sếp rất dễ thương, biết lo lắng cho nhân viên
- Đồng nghiệp thân thiện vui vẻ
- Văn phòng đẹp, rộng rãi, thoải mái
Chưa bao giờ OT và sếp cũng không khuyến khích.