ELCA Reviews

Binh Thanh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
Switzerland
Monday - Friday
No OT
Write review
3.6
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.2
Training & learning
4.0
Management cares about me
3.2
Culture & fun
3.4
Office & workspace
3.4

Let your voice be heard.

Review ELCA now
Write review

85 Employee Reviews

Môi trường tốt, thích hợp cho người ham học hỏi

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
June 2022

What I liked

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Giờ giấc đi làm cực kì thoải mái.
Vừa có outsourcing và cả product, đc tôn trọng quan điểm, ý kiến của nhân viên.
Tạo cơ hội cho mọi người đc tiếp cận vs nhiều công nghệ, dự án để k bị nhàm chán.
Công ty có ngân sách cho nhân viên tự học thêm để trau dồi bản thân.
OT sẽ được cộng giờ quy đổi ra ngày phép, nếu hơn số giờ quy định sẽ được trả đủ theo giờ

Đào tạo intern tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường tốt cho fresher

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty tốt cho fresher

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
May 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt cho fresher và intern

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Good company for internship

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc năng động, thoải mái và tiềm năng

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
January 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
December 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tốt cho người mới ra trường

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
December 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty phù hợp với những bạn bắt đầu đi làm

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.