29 việc làm typescript tại Việt Nam

SUPER HOT
Đăng 5 ngày trước

[Da Nang] Full-Stack Developer (Node.JS/React.JS)

Tại văn phòng
Da Nang
  • Performance Bonus
  • Health care program for staff & dependants
  • Well-being allowance
Đăng 10 ngày trước

Mid/ Senior Frontend Engineer (JavaScript/Typescript)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Competitive Package (Annual Bonus, Profit Sharing)
  • English Working Environment, Mental & Healthcare
  • Free in-house gym & game room, Pet-friendly space
Đăng 14 ngày trước

Frontend Engineer - React/NextJS/TypeScript

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Flexible working times and hybrid work possibility
  • Long-term personal development and social support
  • Diverse and interesting projects

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.