25 việc làm truong nhom tại Việt Nam

SUPER HOT
Đăng 6 ngày trước

04 Technical Leader (Java, .Net, Team Leader)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Very attractive starting income
  • Insightful mentorship from Experts & C-level
  • Ownership on international projects
SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

Java Tech Lead - Joining Bonus Up to 55Mil VND

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • Product environment, startup mindset
  • Open, dynamic, international working environment
  • Great package, 18 leave days, travel to Europe
Đăng 22 ngày trước

[Urgent] 10 Mobile Apps Developer (iOS/Android)

Tại văn phòng
Ha Noi
  • Thu nhập từ 20 - 22 tháng lương/năm
  • Được đào tạo trend công nghệ mới
  • Team building, year-end party...

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.