TechVSI

Tan Binh, Ho Chi Minh
Dịch vụ
1-50
Vietnam
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
Viết đánh giá

TechVSI Tuyển Dụng

Ho Chi Minh
25 ngày trước

Giới thiệu công ty TechVSI

TechVSI

We are the top software outsourcing company in Vietnam, with highly skilled in developing large scale and complex business web applications. TechVSI, a software development company, aims to use the latest web technologies to build stunning websites.

Tại Sao Bạn Sẽ Yêu Thích Làm Việc Tại Đây

TECHVSI WFH


Địa Điểm

Hồ Chí Minh
2nd floor, Room 202, 16 Cuu Long, Ward 2
Tan Binh
Ho Chi Minh

Tổng lượt truy cập: 2,949

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá TechVSI ngay
Viết đánh giá