55 việc làm tester tại Hà Nội

2+n Quality Assurance (Tester/QA QC)~30M

Ha Noi
 • Mức lương hấp dẫn từ 18 - 30M
 • Chế dộ và phúc lợi thú vị
 • Xây nền tảng số hàng đầu VN

Senior QA Engineer (QA QC,Tester) REMOTE

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Salary $1800 - $2500
 • Good working environment
 • Work remote

Senior Quality Control (Tester, QA QC)

Ha Noi
 • Competitive income Up to $2000
 • Flexible working time
 • Opportunity to receive ESOP

Tester Engineer(QA QC)

Ha Noi
 • English-speaking environment
 • Build user-centric culture
 • Truly value members' opinion

Sr Automation Test Engineer (QC/Tester)

Ha Noi
 • Work with iconic IT projects
 • Be part of a high-performing
 • Work with the brightest minds
Tester QA QC
4 ngày trước