73 việc làm tester tại Việt Nam cho bạn

IT Tester (QA QC)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

02 Tester [Temporary Contract ~ 01 year]

Ha Noi

Tester ~1500$ (Manual, Automation)

Ha Noi

Quality Controllers (Tester)

Ho Chi Minh
 • Flexible 14 days Leave
 • Fully stocked Pantry
 • Laptop of your choice

Software QA Engineer 5+ (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh
 • Challenging Projects
 • Crazy Fun People to Work With
 • Great benefits and salaries

Mobile Tester (QA QC)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Automation Tester (QA QC/ Python)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • 13 month salary + Health care
 • Advancement opportunities
 • Fun and collaborative envirome

02 Manual QC Engineers (Tester)

Ho Chi Minh

QA QC Manager (Tester)

Ho Chi Minh

03 Tester (QA QC, English)

Ha Noi

Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Chuyên viên cao cấp Kiểm thử (Tester)

Ho Chi Minh
 • Professional development
 • Professional environment
 • KPI Bonus

Software Tester

Ho Chi Minh

Game QA Master (QA QC/Tester/English)

Ho Chi Minh
 • Professional work environment
 • Annual salary review
 • Attractive benefits

QA Leader (QC, Tester)

Da Nang

Information Security Tester (PenTest)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Free coffee, tea and snack
 • 13th month bonus

Tester (QA QC)

Ha Noi

MANUAL QA/QC ENGINEER (Tester)

Ho Chi Minh

Game Senior Tester (QA QC/English)

Ho Chi Minh
 • Professional work environment
 • Annual salary review
 • Attractive benefits

Senior Tester (QC)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.