231 việc làm tester tại Việt Nam

Automation/Manual QA QC Engineer -Tester

Ho Chi Minh
 • Premium healthcare extra nCoV
 • Creative & challenge projects
 • We love technology
QA QC Python Tester
20 giờ trước

Tester (junior/Senior)

Ho Chi Minh
 • Thưởng KPI > 3 tháng lương.
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước.
 • Tài trợ chi phí học tập.
Tester QA QC
23 giờ trước

Website S.E.O/QA Manager (Tester/QA QC)

Ho Chi Minh
 • Flexible working hours
 • 100% salary on probationary
 • Hot Sign-in Bonus

Automation Tester (C#, QA QC, Selenium)

Ho Chi Minh
 • 13th month salary
 • Chance to be trained overseas
 • 24 - 27 paid leaves per year
Tester C# QA QC
1 ngày trước

QA QC Developer (Tester, English)

Ho Chi Minh
 • Remote work
 • Very attractive salary
 • International enviroiment