133 việc làm tester tại Việt Nam cho bạn

Jr.Test Engineer (Tester,QA/QC),Da Nang

Da Nang

Automation QA QC (Tester) - Intermediate

Ho Chi Minh

Senior QA Engineer (Tester, Agile)

Ha Noi

Software Testing Engineer (QA QC/Tester)

Ho Chi Minh

Test Team Leader (Tester, QA QC)

Ha Noi
 • Competitive salary
 • Global software product
 • Career Path

Software QA Engineer (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh
 • 13th month & Performance bonus
 • Private Insurance
 • English class

QA Lead, Core SDKs (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh

10 Tester ( QA/QC ) - Up to 1000$

Ha Noi

Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Senior Quality Assurance (Tester, QA QC)

Ha Noi
 • Tháng lương 13 + KPI bonus
 • Môi trường trẻ, đa văn hoá
 • Dự án với KH hàng đầu Nhật Bản

Tester ( QA QC)

Ha Noi

[Urgent] 10 QA/Tester (Tiếng Nhật)

Ha Noi
Da Nang

Game Tester (mobile game)

Ho Chi Minh

Junior Tester (QA QC)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Flexible working hours
 • Training/ Onsite in Europe

Tester/ QA QC (Web & Apps)

Ho Chi Minh

Software Tester (Up to $700)

Ha Noi

Automation QA/QC/Tester (Java, Selenium)

Ho Chi Minh

Tester (QA QC, English)

Ha Noi

NV triển khai phần mềm (Tester,BA,CSKH)

Ho Chi Minh

Senior QA Automation Tester (SQL)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

VDC in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
VDC in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.