75 việc làm Tester tại Việt Nam cho bạn

05 Tester/ 05 Designer Embedded up $3000

Ha Noi

Software Tester

Ho Chi Minh
  • Swiss quality clients
  • On-the-job learning
  • Start well, last long

Nhân viên kiểm thử (Tester)

Ha Noi
  • Lương thưởng hấp dẫn
  • Được đào tạo bởi chuyên gia
  • Tham gia hội thảo nước ngoài

Senior Automation Software Tester QA/ QC

Ho Chi Minh

2 Tester Leaders (Up to $900)

Ho Chi Minh

Senior Tester (Manual + Automation)

Ha Noi

QA Engineer (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh

Software QA QC/ Tester

Ho Chi Minh

Senior QA/Tester Japanese N3 ($1000)

Ha Noi

Senior QA Engineer (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Tester qua email

QA QC Tester

Ho Chi Minh

Software Engineer in Test (Auto Tester)

Ho Chi Minh

Tester - Web Application (.NET)

Ho Chi Minh

Business Analyst cum Software Tester

Ho Chi Minh

QA/ Tester

Ha Noi

Test Automation (Tester, QA QC, C#)

Ho Chi Minh

Automation Tester (Java, English)

Ho Chi Minh

Software Tester (QC)

Ho Chi Minh

【$600~$900】QA/Tester (Japanese Skills)

Ha Noi

Senior Tester (Game)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

ZALORA Group Headline Photo

ZALORA Group is Asia Pacific’s leading group of online fashion destinations.

Ho Chi Minh