23 việc làm ruby on rails tại Việt Nam cho bạn

2 Ruby on Rails Developers

Ho Chi Minh

02 Ruby On Rails Developers (MVC, CSS)

Ha Noi
 • Thử việc 100% lương
 • Hưởng min 14 tháng lương
 • Cơ hội đi onsite tại Nhật

Junior Ruby on Rails Developer

Ho Chi Minh

Sr Backend Engineer (Ruby on Rails/SQL)

Ho Chi Minh

Backend Dev(Ruby on Rails,Django,NodeJS)

Others
Ho Chi Minh
 • Work in Singapore
 • 18 days annual leave
 • Yearly performance bonus

Full Stack Ruby On Rails Developer

Ho Chi Minh

04 Senior Devs (Ruby, Ruby on Rails)

Ha Noi

Ruby on Rails Engineer (JavaScript, SQL)

Ho Chi Minh
 • 13th month-salary+yearly bonus
 • Allowances for meals, phone,..
 • Company trip + team activities

Ruby on Rails Developer (1000$-1500$)

Ha Noi

Lead Engineer (Ruby on Rails/PHP) ~$2500

Ha Noi
Nhận các việc làm Ruby on Rails qua email

10 Software Dev (Swift, Ruby on Rails)

Ha Noi

Ruby on Rails Engineer Up to $1500

Ho Chi Minh

Ruby on Rails Back-end Dev. (all levels)

Ho Chi Minh

Ruby on Rails Developer

Ho Chi Minh

Ruby on Rails Developer (up to $2k5)

Ho Chi Minh

Ruby on Rails Developer ( Python)

Ho Chi Minh

Backend Dev (Ruby on Rails/Linux/ AWS)

Ho Chi Minh

Ruby on Rails Developers (All levels)

Ho Chi Minh

Sr Backend Developers (Ruby) Up to 4000$

Ho Chi Minh
 • A latest Macbook Pro
 • Free lunch provided daily
 • 20 paid rest days

Team Leader (Ruby) - Up to $1600

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật