11 việc làm quan tri co so du lieu tại Việt Nam

Database Administrator (PostgreSql, SQL)

Ho Chi Minh
 • Sign-on Bonus
 • International trips, events
 • Premium health insurances, etc

Database Administrator - MS SQL Server

Ho Chi Minh
 • 13th and 14th month salary
 • Private healthcare for family
 • 20 annual + 10 sick leave days

Database Administrator (Oracle)

Ha Noi
 • Mức lương thỏa thuận
 • Môi trường hiện đại, năng động
 • Các chính sách đãi ngộ tốt

Database Administrator (SQL) -upto $4000

Ho Chi Minh
 • Technology startup
 • Young talent team
 • High benefit

Database Administrator (DBA)

Ho Chi Minh
 • Competitive Salary
 • Annual Healthcare
 • Annual Salary Review
Database MySQL Linux
10 ngày trước

Senior Database Administrator (SQL)

Ho Chi Minh
 • 13th and 14th month bonus
 • 20 days paid Annual Leave
 • Private insurance for family
Database MySQL SQL
13 ngày trước