58 việc làm quan ly du an tại Việt Nam

 • Bảo hiểm sức khỏe 24/24 PVI Care
 • 13++ tháng lương/năm
 • Review tăng lương 2 lần/năm
Da Nang
 • Bảo hiểm sức khỏe 24/24 PVI Care
 • 13++ tháng lương/năm
 • Review tăng lương 2 lần/năm
Hot
Da Nang
2 ngày trước
 • Driving sustainable impact
 • Providing exciting opportunities for personal grow
 • Shaping a creative and open work environment
Ho Chi Minh
 • Driving sustainable impact
 • Providing exciting opportunities for personal grow
 • Shaping a creative and open work environment
Project Manager Agile
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Flexible working hour
 • Private health care insurance
 • Premium annual health care check
Ho Chi Minh
 • Flexible working hour
 • Private health care insurance
 • Premium annual health care check
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
 • Blockbuster and AAA projects
 • International team of Experts and Specialists
 • We care about your career path
Ho Chi Minh
 • Blockbuster and AAA projects
 • International team of Experts and Specialists
 • We care about your career path
Hot
Ho Chi Minh
5 ngày trước
 • Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn
 • Thưởng đa dạng
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Ha Noi
 • Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn
 • Thưởng đa dạng
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Hot
Ha Noi
5 ngày trước
 • Using AWS Cloud Architecture
 • Training Allowance and Ceritificate Allowance
 • Allows employees to contribute ideas
Ho Chi Minh
 • Using AWS Cloud Architecture
 • Training Allowance and Ceritificate Allowance
 • Allows employees to contribute ideas
Hot
Ho Chi Minh
6 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
9 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
13 ngày trước