188 việc làm qa qc tại Việt Nam

 • Nhiều đối tác lớn đến từ Nhật Bản và châu Âu
 • Cơ hội rất lớn để trở thành key member của công ty
 • Start-up logistic có khả năng scale up vô cùng lớn
Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Nhiều đối tác lớn đến từ Nhật Bản và châu Âu
 • Cơ hội rất lớn để trở thành key member của công ty
 • Start-up logistic có khả năng scale up vô cùng lớn
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
5 giờ trước
 • Competitive salary & benefits
 • Hybrid working, flexible time
 • Employee growth support
Ho Chi Minh
 • Competitive salary & benefits
 • Hybrid working, flexible time
 • Employee growth support
Hot
Ho Chi Minh
7 giờ trước
 • Work with iconic IT projects a
 • Be part of a high-performing
 • Work with the brightest minds
Ha Noi
 • Work with iconic IT projects a
 • Be part of a high-performing
 • Work with the brightest minds
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Da Nang
1 ngày trước
 • Reshape the Future of Banking
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Ho Chi Minh
 • Reshape the Future of Banking
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Tester QA QC
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Competitive Salary Up to $2000
 • 13th-15th month salary + bonus, ESOP, Remote
 • Leading experts in IT, Finance and Blockchain
Ha Noi
 • Competitive Salary Up to $2000
 • 13th-15th month salary + bonus, ESOP, Remote
 • Leading experts in IT, Finance and Blockchain
Hot
Ha Noi
2 ngày trước
 • Attractive salary and benifit, 13th Salary
 • Premium health insurance, english glass
 • Provide MacBook Pro for work. Travel abroad.
Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benifit, 13th Salary
 • Premium health insurance, english glass
 • Provide MacBook Pro for work. Travel abroad.
Tester QA QC UI-UX
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
Hot
Ha Noi
Da Nang
2 ngày trước
 • Twice performance bonus/year
 • Seniority bonus - 10,000,000 VND for 5 years
 • Wedding support - 5,000,000 VND
Ho Chi Minh
 • Twice performance bonus/year
 • Seniority bonus - 10,000,000 VND for 5 years
 • Wedding support - 5,000,000 VND
Tester SQL QA QC
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
3 ngày trước
Hot
Ha Noi
Others
3 ngày trước