Xin lỗi!
Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.
Bên dưới là một số việc làm qa-qc đăng tuyển trên ITviec.

Junior Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Manual Tester (QA QC, English)

Ho Chi Minh

Software Tester (QA QC, English)

Ha Noi

05 ( TESTER QA QC) ECOMMERCE

Ha Noi

Quality Engineer (QA QC/Tester)

Ha Noi

05 Tester (QA QC)

Ha Noi

Tester (QA/QC) for Mobile/Web app

Ho Chi Minh

[HCM] QA/QC/Software Tester ($700-$1200)

Ho Chi Minh

QA/QC Engineers (Manual Test) Upto $1000

Ho Chi Minh

15 Senior Tester (QA QC)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Automation QA/QC/Tester (Java, Selenium)

Ho Chi Minh

Manual and Automation Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Tester (QA QC)

Ha Noi

Software Tester (QA QC)

Ha Noi
  • Personal Growth in Technology
  • 100%salary in probation
  • KPI Bonus+Insurance for Family

02 QA QC Engineers - Up to $1000

Ho Chi Minh

Junior/Senior Tester, QA QC

Ho Chi Minh

3 QC Engineer (QA QC/ Tester)

Ho Chi Minh

TEST ENGINEER (QA/QC/TESTER)

Ho Chi Minh

Senior Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

QA QC Developers (Tester/Manual/Agile)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật