ELCA

Ho Chi Minh

ELCA is a leading Swiss Information Technology Services Company

42 việc làm python tại Hồ Chí Minh

SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

DevOps Engineer (AWS, Python)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • 13th Month salary, work 5 days a week
  • Support lunch fee and premium health care
  • Team building, Activities, Training sessions
SUPER HOT
Đăng 6 ngày trước

DevOps CI/CD Engineer (Agile, Python)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Friendly working environment,
  • Competitive Salary
  • Training abroad opportunities
Nhận thông tin việc làm python tại Ho Chi Minh qua email
Đăng 14 ngày trước

[Hybrid] Senior Backend Dev (Python)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • First class software engineering culture
  • Greenfield projects
  • Cutting‐edge technologies

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.