12 việc làm Python tại Hà Nội cho bạn

Web Dev (Python, Database, AngularJS)

Ha Noi
  • Lương thưởng hấp dẫn
  • Được đào tạo bởi chuyên gia
  • Tham gia hội thảo nước ngoài

Software Engineer (Java/C++/Python)

Ha Noi
  • Lương thưởng hấp dẫn
  • Được đào tạo bởi chuyên gia
  • Tham gia hội thảo nước ngoài

Software Developer (Python, Java, Linux)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Python Developer

Ha Noi

Machine Learning (Python, Java, PHP)

Ha Noi

Back Engineer (Ruby/Python/Java)

Ha Noi
Nhận các việc làm Python qua email

AI Researcher (Algorithm|Python|Math)

Ho Chi Minh
Ha Noi

02 Backend Java Developer (upto $1200)

Ha Noi

Linux Administrator

Ha Noi

Senior Web And Mobile Developer

Ho Chi Minh
Ha Noi

FPGA/ASIC Embedded Dev (Up to $3000)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Back-end Engineer (Java/NodeJS/Golang)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DEK Technologies Headline Photo

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle

Ho Chi Minh