28 việc làm python tại Hà Nội cho bạn

3D/VR Rendering Cloud System- Python/C++

Ha Noi
  • Lương cao
  • Công nghệ mới
  • Khả năng thăng tiến tốt

Chuyên viên R&D (Python/Java/C) ~$2000

Ha Noi

Back-end Developers (Python/Java/NodeJS)

Ha Noi

Python Developer

Ha Noi

2 Senior Python (fulltime or freelancer)

Ha Noi

Web Developer (Python/AngularJ)

Ha Noi

03 Java Developer (Python, C/C++)

Ha Noi

Big/Data Mining Developer (Java/Python)

Ha Noi

Senior Devops ($2000 - $3000) [Python]

Ha Noi

Software Engineer (Java/ C++/ Python)

Ha Noi
Nhận các việc làm Python qua email

Chuyên viên R&D (Python/Java/C)~$2000

Ha Noi

Python Developer (Up to $1800)

Ha Noi

2 Backend Developer (Golang/Python,C++)

Ha Noi

Backend Developer (Nodejs/Python/Golang)

Ha Noi

AI Researcher (Algorithm|Python|Math)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Software Dev (C/C#, .Net, Python, PHP)

Ha Noi

API dev for 3D/VR services (PHP, CI/CD)

Ha Noi
  • Lương cao
  • Công nghệ mới, hiện đại
  • Môi trường sáng tạo

Senior Game Server Engineer (Back-End)

Ha Noi
Ho Chi Minh

02 Blockchain expert (Golang) ~ $3000

Ha Noi

Backend Dev or Team Leader_ Upto $1600

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng
Nổi Bật

FPT Software Headline Photo

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam

Ho Chi Minh