15 việc làm python tại Hà Nội cho bạn

Data Engineer (Python, Java, SQL)

Ha Noi

04 Senior/Junior Python/Odoo Developers

Ha Noi

03 Senior Dev (Perl/Python) - URGENT

Ha Noi

Web Developer (Ruby, Java, Python)

Ha Noi
  • Competitive salary & bonus
  • 5 works day per week
  • Oversea training,business trip

Java / Python Developers (HCM - DN - HN)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Blockchain Developer (C/C++, Python)

Ha Noi

3 Back-end Dev (Python, Golang, NodeJS)

Ha Noi

Full-Stack Developer (PHP, .NET, Python)

Ha Noi
Ho Chi Minh
  • Thu nhập 600$ ~ 1000$
  • Sản phẩm 1 triệu paid users
  • Tự quyết giải pháp công nghệ
Nhận các việc làm Python qua email

Developer (Java, Python, JavaScript)

Ha Noi

Machine Learning Engineer (Java, Python)

Ha Noi

03 Embedded Engineer IoT (C/C++, Python)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Backend Developer (Nodejs/Python/Golang)

Ha Noi

A.I/ Machine Learning Engineer

Ha Noi

Chuyên viên R&D (có thể đi làm sau tết)

Ha Noi

System Admin (Linux) - Work after Tet

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam

Ho Chi Minh