27 việc làm python tại Hà Nội cho bạn

Chuyên viên phần mềm (Python, C#, C++)

Ha Noi
 • Thu nhập cạnh tranh
 • Môi trường làm việc quốc tế
 • Thưởng Lễ Tết, Lương tháng 13

Data Scientist (Java, Python, SQL)

Ha Noi

Senior Engineers (Python/C#) Upto $1,600

Ha Noi

Python Developer- Attractive Salary

Ha Noi

Back-end Engineer (Python)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Javascript Dev (React Native, Python)

Ha Noi

Technical Leader (Java, Python, .NET)

Ha Noi
 • Cơ hội onsite Japan
 • BH Bảo Việt cho CẢ GIA ĐÌNH
 • Nghỉ T7-CN. 19 ngày nghỉ/năm

Backend Developer (Python, Django, SQL)

Ha Noi

Data Engineer (Java,Python) ~Up to $2500

Ha Noi
Others

DevOps Engineer (Python, Linux)

Ha Noi
 • Onsite opportunities in US, UK
 • 13th salary, performance bonus
 • Training &Personal Development

AI Engineer (C/C++, Python) Up to $2500

Ha Noi
 • Opportunities to work abroad
 • Competitive salary package
 • Creative working enviroment

Backend Dev (Python/Django/NodeJS)~$2000

Ha Noi

Full Stack Dev (Python, Angular, VueJs)

Ha Noi

Back End Dev (Python/ Django, SQL)

Ha Noi
 • Great leaders
 • Advancement opportunities
 • Premium health care

Automation Tester (QA QC/Python, React)

Ha Noi
 • 13 month salary + Health care
 • Advancement opportunities
 • Fun and collaborative envirome

Algorithm Engineer (Python)

Ha Noi

Backend Dev (Python, AWS, SQL, Agile)

Ha Noi

Python/Django Developer (Junior/Senior)

Ha Noi
 • Cơ hội onsite Japan
 • BH Bảo Việt cho CẢ GIA ĐÌNH
 • Nghỉ T7-CN. 19 ngày nghỉ/năm

Jr Developer (C/C++/Python) Upto 1500$

Ha Noi
 • Opportunities to work abroad
 • Competitive salary package
 • Creative working enviroment

Automation Tester (QA QC, Java, Python)

Ha Noi
 • Competitive salary
 • Global software product
 • Career Path

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

VDC in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
VDC in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.