57 việc làm python tại Hà Nội

Sr Data Scientist (Python/Hadoop, SQL)

Ha Noi
 • Siêu dự án hàng chục triệu đô
 • Gói thu nhập lên đến 18 tháng
 • Làm việc với C.Gia BCG, AWS…
Python Database SQL
21 giờ trước

Backend Dev (Java/C#/Python)

Ha Noi
 • Siêu dự án hàng chục triệu đô
 • Gói thu nhập lên đến 18 tháng
 • Làm việc với C.Gia BCG, AWS…
C# Python Java
21 giờ trước

20 Automation Tester (Java/Python/QA QC)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • 13th month salary and bonus
 • 18 leaves per year
 • Medical benefits for family

Frontend Dev (ReactJS/JavaScript/Python)

Ha Noi
 • Work with iconic IT projects
 • Be part of a high-performing
 • Work with the brightest minds

05 An Toàn Thông Tin (C++, Python, .NET)

Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Chế độ hấp dẫn & nhiều cơ hội
 • Môi trường chuyên nghiệp
C++ Python .NET
1 ngày trước

Java Backend Developer (NodeJS, Python)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Work with iconic IT projects a
 • Be part of a high-performing
 • Work with the brightest minds
Java Python NodeJS
1 ngày trước

Remote - Web Dev (Python/Java/ReactJS)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Using AWS Cloud Architecture
 • Support Technical Training
 • Can work remote from house

Data Engineer (Python, Big Data)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Work with iconic IT projects a
 • Be part of a high-performing
 • Work with the brightest minds
Python Database
2 ngày trước

10 Back-end Developers (Golang/Python)

Ha Noi
 • Chuyên gia đầu ngành
 • Cơ hội phát triển nhanh
 • Môi trường năng động sáng tạo

Machine Learning Engineer (Python, Sql,.

Ha Noi
 • Attractive salary + benefits
 • Free lunch
 • Flexible working from home

Machine Learning Engineer (Python, Java)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Work with iconic IT projects a
 • Be part of a high-performing
 • Work with the brightest minds
Python Java
5 ngày trước