ELCA

Ho Chi Minh

ELCA is a leading Swiss Information Technology Services Company

16 việc làm nhan vien thiet ke tại Việt Nam

SUPER HOT
Đăng 1 ngày trước

UXUI Designer (Hybrid)

Linh hoạt
Ho Chi Minh - Da Nang
 • Solid processes
 • International world-class team (10+ nationalities)
 • Top notch clients and benefits
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

UI-UX Designer (English)

Linh hoạt
Ha Noi
 • Competitive income
 • Super fast-growing Start-up
 • Blockchain-based OTA product development
Đăng 8 ngày trước

Senior Web Designer (UI-UX)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh - Ha Noi - Da Nang
 • Được hỗ trợ tiền ăn $15/ngày
 • Teambuilding và du lịch định kỳ.
 • Được hỗ trợ 100% chi phí nhà ở (nếu thuê)
Đăng 31 ngày trước

Senior UX Designer- (Android, iOS)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh - Ha Noi
Đăng 7 ngày trước

Mid Home Trading Securities Developer (JavaScript)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • We truly value your thoughts and opinions
 • International and professional environment
 • Honest, Transparent, Open-minded, Respect
Đăng 10 ngày trước

IT - API Designer and Developer (Java)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • 13th month salary, year-end bonus from 2-6 months
 • Competitive salary, commensurate with ability
 • Working environment with deep specialization

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.