38 việc làm networking tại Việt Nam cho bạn

Sr Cloud Networking Engineer (Linux,C++)

Ho Chi Minh
 • Competitive salary package
 • Diversified Healthcare program
 • Working in global environment

System Engineer (AWS/Networking)

Ho Chi Minh

DevOps Engineer (Networking, Cloud)

Ho Chi Minh

IT Network (Networking, SQL, My SQL)

Ha Noi

02 Networking (IT support)

Ho Chi Minh

02 System Engineer (Linux, Networking)

Ha Noi

Security Speicialist (Networking)

Ho Chi Minh

System Security Engineers

Ha Noi

Operation Monitor (Linux) - làm ca

Ha Noi

IT Auditor (QA QC, System Admin)

Ha Noi
 • 300% Fixed Bonus (base-salary)
 • Attractive salary package
 • Professional environment
Nhận các việc làm Networking qua email

Sr WIFI Network Engineer - Up to $2000

Ha Noi
 • Top market salary
 • Flexible working environment
 • Telecommunication technologies

IOC Analyst (N.O.C)

Ho Chi Minh

Network Administrator

Ha Noi

System Admin

Ha Noi

Pipeline Application Developer (C++)

Ho Chi Minh

Senior Infrastructure Engineer

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro
 • Oversea training
 • 2 team trips/year

Chuyên viên cao cấp Network và VoIP

Ha Noi

Solution Consultant (Network)

Ha Noi

Senior System Engineer (Linux, Network)

Ho Chi Minh
 • English class with foreigner
 • Opportunity to level up skills
 • Business trip to Korea

Senior Technical Support Engineer

Ho Chi Minh
 • Top market salary
 • Flexible working environment
 • Telecommunication technologies

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản