18 việc làm mvc tại Hồ Chí Minh

Junior/Middle 2 C# Developer (.NET, MVC)

Ho Chi Minh
 • Up 3 month bonus(minimum 13th)
 • Premium healthcare
 • Free ESL classes(in-house)
C# MVC .NET
1 ngày trước

2 .NET Developers (C#, MVC, .NET Core)

Ho Chi Minh
 • Thu nhập cạnh tranh & thưởng.
 • Môi trường chuyên nghiệp.
 • Lương 18 tới 40 triệu (GROSS).
.NET C# MVC
9 ngày trước

04 Jr/Sr .NET Developers

Ho Chi Minh
Others
 • Full insurance benefit.
 • 13th salary + year end bonus.
 • Opportunity onsite in Japan,UK
.NET C# MVC
10 giờ trước

Backend Developers (C#)

Ho Chi Minh
 • International Environment
 • Attractive (Net) salary
 • Onsite Trip for all levels

Backend Engineer (.NET/ASP.NET)

Ho Chi Minh
 • Chance to work in US/AUS/Sing
 • English and Japanese classes
 • Inner training new technology
ASP.NET MVC .NET
10 ngày trước

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật