26 việc làm mvc tại Việt Nam

Senior .Net Developer (C#, MVC)

Ho Chi Minh
 • Competitive Remuneration
 • Annual Bonus and 13th Salary
 • 15 Annual Leave
.NET C# MVC
5 ngày trước

.NET Developer (MVC, JavaScript)

Ha Noi
 • Mức lương thỏa thuận
 • Môi trường hiện đại, năng động
 • Các chính sách đãi ngộ tốt

.NET Developers (MVC, MySQL)

Ha Noi
 • Môi trường làm việc lý tưởng
 • Đào tạo và phát triển
 • Quyền lợi ngập tràn
.NET MySQL MVC
17 ngày trước

C#/.NET Dev (Asp.net MVC/Web API)

Ha Noi
 • Phỏng vấn online trong dịch
 • Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng
.NET C# ASP.NET
7 ngày trước

15 .NET Developers (C#, ASP.NET, MVC)

Ho Chi Minh
 • Oversea Training in US, Canada
 • Talented Retention Bonus
 • Extra Healthcare Insurance
.NET C# ASP.NET
20 ngày trước