Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Headline Photo
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Vietnam Big Logo

6 việc làm mvc tại Việt Nam

Đăng 12 ngày trước

Web Developer (ASP.NET Core MVC/Web API)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • Salary based on your abilities and contribution
  • Project and performance bonus
  • Opportunity to be on site in the USA
Đăng 18 ngày trước

Applications Developer III (JavaScript, ASP.NET / MVC)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Attractive salary
  • 13th month salary
  • 15 days paid annual leave
Đăng 13 ngày trước

Mid Home Trading System Developer (Windows Desktop App)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Full SHUI as Vietnamese Law
  • 15-day annual leave, Christmas leave
  • Premium Private Medical Insurance PVI

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.