Xin lỗi!
Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.
Bên dưới là một số việc làm ruby-on-rails đăng tuyển trên ITviec.

[Upto $1200] 03 Ruby Dev (Ruby on Rails)

Ha Noi

Senior Ruby on Rails Developer

Ho Chi Minh
 • Very attractive salaries
 • Professional environment
 • Annual leave, insurances

Junior/Senior Ruby on Rails Back-end Dev

Ha Noi
Ho Chi Minh

Ruby on Rails Developer (All levels)

Ho Chi Minh

[800$~2000$] 08 Ruby on Rails Developers

Ha Noi
Others
 • Work with top Japanese clients
 • Opportunity to relocate to JP
 • Opportunity to be key member

20 Ruby on Rails sang Nhật dài hạn(Ruby)

Ha Noi
 • Định cư & làm việc tại Nhật
 • Được đào tạo tiếng Nhật
 • Cơ hội trở thành key member

5 Ruby on Rails Developers

Ho Chi Minh

02 Ruby on Rails Developers (Linux, MVC)

Ha Noi

Senior Ruby on Rails Developer

Ho Chi Minh

Ruby on Rails Engineer

Ha Noi

Ruby on Rails Developer (MySQL) .

Ho Chi Minh
 • Attractive salary& 13th salary
 • Premium Heathcare
 • International environment

FullStack Developer

Ho Chi Minh

Web developer (Rails,NodeJS,Javascript)

Ho Chi Minh

Software Engineer

Others

Senior Backend Developer (NodeJS/Python)

Ho Chi Minh

Technical Leader (Ruby, PHP, JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Mac Pro provided
 • Salary review twice a year
 • Business trip in Japan

Backend Ruby/PHP/NodeJS Dev (from $1500)

Ho Chi Minh
 • Get full bonus until 12 2018
 • Education for engineers. 1on1
 • Macbook Pro (2018)

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

KMS Technology Headline Photo
KMS Technology Ho Chi Minh

Agile & innovative global outsourcing